GEERTRUIDENBERG - De vier mensen die zich nu nog in destoomketel van de Amercentrale in Geertruidenberg bevinden, zijnopgegeven. Daarmee komt het dodenaantal op in totaal vijf.

Heteerste slachtoffer overleed maandagmorgen als gevolg van hetongeluk. Zijn lichaam is later op de dag geborgen engeïdentificeerd als de 45-jarige David Lee Pope uit de Amerikaansestaat Missouri.

Volgens burgemeester M. Meijer van Geertruidenberg zijn alleopties om de vier slachtoffers nog levend uit de ketel te halenbekeken. "Dit is de moeilijkste beslissing uit mijn loopbaan alsburgemeester." De vier, een Amerikaanen en drie Turken, liggenwaarschijnlijk op een hoogte van 10 tot 20 meter.

Abseilers

De kluwensteigermateriaal begint op een hoogte van 47 meter in de 85 meterhoge keteltoren. Het gaat naar verwachting zeven dagen durenvoordat er voldoende materiaal is verwijderd om de lichamen van deslachtoffers te bergen. Om dat te kunnen doen, worden zogehetenabseilers ingezet.

De steiger stortte in de nacht van zaterdag op zondag in. Achtmensen, vier Amerikanen en vier Turken, raakten daardoor in hetnauw. Al vrij snel konden twee Amerikanen van 41 en 45 jaar en manvan Turkse komaf van 19 jaar levend uit de ketel worden gehaald.

J. Wassenaar, regionaal functionaris van de Geneeskundige Hulpbij Ongevallen en Rampen acht de overlevingskansen van de viermensen in de ketel nihil. "Gezonde mensen kunnen na een aantaldagen zonder water en voedsel nog wel overleven maar deze personenmoeten in een kluwen van staal liggen. Gezien die situatie is hetvrijwel uitgesloten dat ze hier nog levend uitkomen."

Onderzoek

De Arbeidsinspectie is zondag onder verantwoordelijkheid van eenofficier van justitie met een onderzoek naar het ongeval begonnen.Afhankelijk van de feiten die dit oplevert, kan een strafrechtelijkonderzoek volgen.

De burgemeester van Geertruidenberg heeft maandag een bezoekgebracht aan de nabestaanden van de slachtoffers. De vierslachtoffers van Turkse afkomst hebben of de Nederlandse of eendubbele nationaliteit. Ze zijn allen inwoner van Rotterdam. Om diereden is burgemeester Opstelten van Rotterdam op de hoogte gesteld.Medewerkers van de gemeenten Geertruidenberg en Rotterdam verzorgende opvang van familieleden. Die zijn opgenomen in hotels, waarvande namen niet zijn bekendgemaakt.

De Amerikaanse en Turkse ambassades zijn ook ingelicht. DeAmerikaanse consul bezocht maandagmiddag familieleden vanslachtoffers.

Het bedrijf Hertel heeft bij het onderhoud van de Amer 9 allevoorzorgsmaatregelen en alle protocollen gevolgd, stelde algemeendirecteur J. Knoll van Hertel maandag. Opdrachtgever Essent maaktvolgens Knoll voor het onderhoud van de Amercentrale en deomliggende installaties al jarenlang gebruik van de specialistischekennis van het bedrijf uit de Botlek. Het dochterbedrijf Albukoheeft de steiger gebouwd. Volgens Knoll heeft Albuko al meer dandertig jaar ervaring in de bouw van steigers.

Onduidelijk

Per opdracht wordt de steiger nauwkeurig berekend en getekend."Er wordt een veiligheidsplan opgesteld en alle medewerkers zijngekwalificeerde steigerbouwers en beschikken over de benodigdeveiligheidscertificaten", aldus de directeur. Het is voor hem nogonduidelijk hoe deze tragedie heeft kunnen gebeuren. Hij zegt weldat een incident altijd het gevolg is van een combinatie vanfactoren.