RIJSWIJK - Scholen moeten worden verplicht melding te maken van het aantal leraren dat op de school eigenlijk onbevoegd is les te geven of nog niet voldoende is opgeleid.

Ook moet bekend worden wie zogeheten andersbevoegde leraren zijn.Dat schrijft de actiegroep Leraren in Actie (LIA) in een brief aan de Tweede Kamer.

''Om het groeiende lerarentekort in het voortgezet onderwijs te lijf te gaan, nemen middelbare scholen steeds vaker onbevoegde, onderbevoegde of andersbevoegde leraren aan."

"Een deel van deze leraren studeert inmiddels voor een bevoegdheid maar een groot deel is niet van plan deze bevoegdheid te behalen'', aldus de actiegroep.

Onacceptabel

LIA vindt dat onacceptabel en zegt: ''Als onbevoegde rechters geen recht mogen spreken en als onbevoegde artsen geen operaties mogen verrichten, waarom zouden onbevoegde leraren dan wel les mogen geven?''

LIA vindt dat dergelijke gegevens van leraren via de onderwijskaart geopenbaard moeten worden. ''Ouders en leerlingen hebben recht op deze gegevens.''

Problematiek

De actiegroep vraagt de vaste Kamercommissie voor onderwijs om te zorgen dat deze openheid er komt. LIA zegt geen scholen of onbevoegde leraren in een moeilijk pakket te brengen.

''We willen de mensen thuis en de politiek duidelijk maken hoe groot de problematiek is in het voortgezet onderwijs en wat de schadelijke gevolgen ervan zijn.''