DEN HAAG - De politiek had begin jaren negentig actie kunnen ondernemen om de integratie van etnische minderheden te stimuleren. Toen was al in officiële rapporten duidelijk gemaakt dat het op verschillende punten niet goed liep met grote groepen allochtonen en dat daar maatschappelijke onrust over bestond.

Dat zei voormalig hoogleraar en nu zelfstandig adviseur A. van de Zwan maandag voor de tijdelijke commissie Onderzoek Integratiebeleid. In 1989 verscheen er een WRR-rapport over minderheden, waarna wijlen minister Dales (Binnenlandse Zaken) een maatschappelijk debat op poten zette.

In 1992 verscheen een witboek waarin een compilatie stond van de positie van allochtonen en ook de keerzijde aan bod kwam. De Tweede Kamer nam het rapport in het voorjaar van 1992 in ontvangst en voerde er een debat over. "Maar er volgde nauwelijks beleid op en dat was teleurstellend", zei Van der Zwan.