DEN HAAG - De geluidsoverlast die het groeiende verkeer veroorzaakt, moet aan banden gelegd worden. Milieuminister Jacqueline Cramer introduceert daarom geluidsplafonds langs rijkswegen en hoofdspoorwegen. Eén miljoen huizen worden zo beter beschermd tegen de herrie.

De ministerraad gaat vrijdag hoogstwaarschijnlijk akkoord met dit voorstel van Cramer, bevestigen welingelichte bronnen in Den Haag.

Wegbeheerders zijn daardoor gedwongen tot het nemen van maatregelen als het geluidsniveau uitkomt boven de 65 decibel langs rijkswegen en boven de 70 decibel langs hoofdspoorwegen. Concreet komt dat neer op ongeveer op 3 miljoen auto's of 30.000 treinen.

Isoleren

De overlast kan met stil asfalt en geluidsschermen worden aangepakt en als dat niet helpt door het isoleren van woningen. In eerste instantie verwacht Cramer veel heil van stillere banden en motoren. Vooralsnog zijn geen lagere maximumsnelheden voorzien.

Mede door de toename van het verkeer in de afgelopen 25 jaar is de geluidsbelasting op veel plaatsen te groot. De huidige regels volstaan niet meer: ze slaan vooral op de beginsituatie bij de aanleg van weg of spoorlijn.

Meetnet

Het is de bedoeling om op basis van de nieuwe 'geluidsproductieplafonds' de komende tien jaar de zwaarst getroffen woonplekken aan te pakken. Er komt een meetnet en verder moet er elke vijf jaar voor wegen en sporen een geluidsbelastingkaart komen.

De kosten, waarvoor al geld is uitgetrokken in de zogenoemde Nota Mobiliteit over het verkeersbeleid tot 2020, kunnen oplopen tot 900 miljoen euro.

De 'hotspots' liggen vooral aan spoorknooppunten en invalswegen bij steden in het hele land, maar vooral in de Randstad. Te zijner tijd zullen er ook geluidsplafonds komen voor provinciale en gemeentelijke infrastructuur.