BRUSSEL - De EU-leiders zijn er donderdag tijdens een top in Brussel niet in geslaagd elkaar te naderen over het klimaatbeleid.

Huidig EU-voorzitter Zweden wil dat er harde afspraken komen over de bijdrage die de unie zal leveren om arme landen te helpen bij het terugdringen van de EU-uitstoot.

Maar Duitsland, Frankrijk, Italië en de Oost-Europese landen liggen dwars. Zweden heeft de discussie nu verdaagd naar vrijdag en zal dan proberen met nieuwe voorstellen te komen, aldus een ingewijde. Nederland dringt wel aan op het noemen van concrete bedragen.

De Europese Commissie heeft voorgesteld dat de EU vanaf 2020 2 tot 15 miljard euro per jaar op tafel legt voor steun aan de ontwikkelingslanden.

De tijd dringt, want half december moet de EU op een internationale klimaattop in Kopenhagen met een gezamenlijk standpunt kunnen komen.