DEN HAAG - De politie moet bij vrouwen die in de cel belanden, nog beter gaan kijken of ze kinderen hebben.

De Tweede Kamer is er niet gerust op dat al deze kinderen in goede handen achterblijven.

Vrouwen die opgesloten worden, durven lang niet altijd te zeggen dat ze kinderen hebben. Ze zijn bang dat de jeugdzorg de kinderen bij hen weghaalt.

Per jaar belanden tweeduizend moeders in de cel. De politie vraagt bij een aanhouding of de arrestante kinderen heeft, maar echt standaard is deze vraag nog niet.

Vijand

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg drong donderdag aan op doorvragen van de politie, ook omdat de arrestante de agent in eerste instantie als vijand ziet.

Evenals de PvdA wil ze dat de politie bij de gemeente nagaat of er kinderen in het spel zijn.

Minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) zei dat de politie er nog aan werkt de 'kindcheck' in de werkwijze op te nemen.

Crisisopvang

Zijn collega Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) gaf al aan dat op te zullen nemen met de korpsbeheerders.

Op verhalen van Kamerleden dat kinderen aan hun lot worden overgelaten, ook als een Bureau Jeugdzorg weet van hen heeft, antwoordde Rouvoet dat er meteen ingegrepen wordt als dat het geval mocht zijn. Zo'n kind komt in aanmerking voor crisisopvang, die in een dag geregeld kan zijn.

Bemoeien

Dat er zich wel erg veel instanties tegen de kinderen van opgesloten moeders aan bemoeien, erkende de minister.

Maar dat kan ook niet anders, voerde hij aan. Wel wil hij dat de zorg meer in één hand genomen wordt. Hij gaat de gemeenten erop aanspreken dat ze daar meer werk van maken.