ALMELO - Sectordirecteur J. Krikke van het opleidingscentrum ROC Twente Plus in Almelo roept op tot een openbaar debat over de opvoeding van allochtone meisjes in traditionele gezinnen. Aanleiding is de dood van de 18-jarige Turkse leerlinge Zarife. Zondag werd bekend dat de Almelose op 12 augustus door haar vader tijdens een vakantie in Turkije met een jachtgeweer om het leven werd gebracht.

Tussen Zarife en haar ouders waren grote spanningen over de opvoeding. Volgens de politie Twente gaat het vermoedelijk om eerwraak.

Het incident staat volgens Krikke niet op zichzelf. De school signaleert met regelmaat spanningen tussen allochtone meisjes en de ouders. "In drie gevallen is dat zeer ernstig uit de hand gelopen. Bovendien zijn een decaan en ikzelf persoonlijk bedreigd." De directeur stelt dat de incidenten bij het ROC Twente Plus onmogelijk op zichzelf staan. "Elders in het land is de situatie ongetwijfeld vergelijkbaar. Het is vreemd dat deze opvoedingsproblemen nauwelijks aandacht krijgen."

Spontane meid

Zarife was volgens Krikke een spontane meid die het op school erg goed deed. Ze volgde een mbo-opleiding zakelijke dienstverlening op het hoogste niveau 4. In januari ging ze plotseling van school. Volgens Krikke is dat gebeurd op advies van de politie. "We hadden geen enkel signaal dat ze thuis grote problemen had. We konden op dat moment weinig meer doen. Ze ging naar een blijf-van-mijn-lijfhuis in Ede en vervolgens naar Venlo.

Ze bleef sporadisch contact zoeken met de decaan van onze school en vroeg zelfs of we haar studieboeken en certificaten naar Venlo wilden opsturen. Daar zou ze haar studie weer oppakken."

Opvoeding

De politie Twente heeft een flink dossier over de opvoedingsproblemen binnen het Turkse gezin. De meeste contacten verliepen via de wijkagent. Uit het oogpunt van privacy wil een woordvoerster van de politie Twente niet inhoudelijk op de zaak ingaan. Wel zegt de politie dat de verhoudingen tussen Zarife en haar ouders in juni kennelijk weer enigszins genormaliseerd waren, omdat zij met haar vader op vakantie naar Turkije ging. De vader is na het drama door de Turkse politie aangehouden en zit in voorarrest.

Gezin

Schooldirecteur Krikke wil dat er meer aandacht komt voor de opvoedingsproblemen binnen traditionele allochtone gezinnen. "Een openbaar debat binnen zowel onze Nederlandse samenleving als binnen de allochtone traditionele gemeenschappen." De directeur vindt ook dat er binnen het onderwijs betere voorlichting moet komen hoe het beste kan worden gehandeld bij opvoedingsproblemen tussen allochtone meisjes en de ouders.

Het ROC Twente Plus heeft naar aanleiding van de dood van Zarife het eigen beleid geëvalueerd. Een belangrijke les die de school heeft geleerd, is dat het volgens Krikke belangrijk is contact te zoeken met vertegenwoordigers van de allochtone gemeenschap. "In dit geval hadden we er misschien verstandig aan gedaan om contact op te nemen met de plaatselijke leiders van de islamitische gemeenschap. Wellicht dat zij een brug hadden kunnen slaan."

Het ROC Twente Plus telt 1400 leerlingen, waarvan 10 procent van allochtone afkomst is. Hoewel Zarife sinds januari niet meer op school zat is er door de docenten en leerlingen met verbijstering gereageerd.