AMSTERDAM – Het hoger onderwijs mag niet besproken worden als bezuinigingsmaatregel van het kabinet.

Dat eist SP-Kamerlid Jasper van Dijk, zo laat hij weten aan NU.nl.

Het kabinet heeft in het kader van de brede heroverwegingen een aantal commissies ingesteld om per beleidsterrein te zoeken naar 20 procent aan besparingen.

In totaal moet dat 35 miljard aan bezuinigingen opleveren. Bij hoger onderwijs gaat het dan om een bedrag van 1,2 miljard.

Rampzalig

De SP'er spreekt van 'rampzalige gevolgen' voor het hoger onderwijs als deze plannen doorgaan.

"Dat zou ofwel een kaalslag op het onderwijs aan universiteiten en hogescholen betekenen, ofwel het afschaffen van de studiefinanciering", concludeert Van Dijk.

Hij pleit er daarom voor dat het hoger onderwijs wordt uitgesloten bij de brede heroverwegingen.

Verslechteringen

Van Dijk stelt dat studenten de afgelopen tijd genoeg 'verslechteringen' van Onderwijsminister Plasterk opgelegd hebben gekregen.

"Het collegegeld wordt de komende jaren met 200 euro verhoogd, de studiefinanciering wordt bevroren, studenten moeten veel meer gaan betalen voor een tweede studie, en zo kan ik nog wel even doorgaan."

"Alle mooie woorden over Nederland kenniseconomie zijn daarmee
vooralsnog een lege huls."

Basisbeurs afschaffen

Minister van Financiën Wouter Bos gaf begin oktober aan het afschaffen van de basisbeurs voor studenten niet uit te sluiten.

In plaats daarvan zou er een sociaal leenstelsel moeten komen, waarbij studenten hun studiefinanciering lenen en vervolgens naar draagkracht aflossen.

Drempel

Volgens Van Dijk wordt de drempel om te gaan studeren door de invoering van een leenstelsel echter onnodig hoog.

"Uit onderzoek van de Landelijke StudentenVakbond (LSVb) blijkt dat circa 35 procent van de jongeren afziet van een hogere opleiding als dat betekent dat ze 30 duizend euro moeten lenen."

De SP-parlementariër ziet liever meer bezuinigingen op andere terreinen, zoals de hypotheekrente-aftrek, de JSF of defensie, om het hoger onderwijs, net als media en cultuur buiten schot te houden.

Donderdagmiddag vergadert de Tweede Kamer met minister Plasterk over het hoger onderwijs.