AMSTERDAM - Een aantal bekende strafpleiters wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de gevolgen van het niet vernietigen van afgeluisterde telefoongesprekken tussen advocaten en hun cliëntèle.

Volgens de raadslieden hebben de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie hun ''een rad voor ogen gedraaid'' toen deze de wet- en regelgeving voor het vernietigen van dergelijke gesprekken maakten.

Verantwoordelijk

Advocaat Jan Boone bevestigde woensdag berichtgeving hierover in NRC Handelsblad. ''Uitgezocht moet worden welke minister en wie nog meer verantwoordelijk is geweest voor het betreffende wetsartikel waarin staat dat afgeluisterde geheimhoudersgesprekken onverwijld vernietigd moeten worden'', aldus Boone.

Hij wijst erop dat tijdens dat wetgevingstraject al bekend was dat het technisch onmogelijk is die gesprekken te vernietigen, in elk geval 'onverwijld'.

Onafhankelijk onderzoek

Vorige week werd bekend dat het Korps Landelijke Politiediensten een onafhankelijk onderzoek laat doen naar de technische werking van het systeem om afgeluisterde telefoongesprekken te wissen.

Dit stelt de advocaten Boone, Frank van Ardenne, Inez Weski en Nico Meijering niet gerust.

Openbaar Ministerie

Er is meer aan de hand, zegt Boone. Hij en zijn confrères willen dat er gekeken wordt naar de positie van het Openbaar Ministerie in tal van zaken waarin het afluisteren van geheimhoudersgesprekken een issue was of is.

De afgelopen jaren gingen diverse zaken van formaat onderuit, omdat de geheimhoudersgesprekken tegen de regels in bewaard waren gebleven.

Verblinden

Rechters hebben zich volgens de advocaten laten verblinden door bevelen van officieren van justitie, waarin werd gelast gesprekken te vernietigen.

Volgens de advocaten is volslagen onduidelijk hoe lang het duurt alvorens er wordt vernietigd, áls er al wordt vernietigd.

Bij de huidige techniek wordt wel de verwijzing naar een bestand gewist, maar niet het bestand zelf. Dat verdwijnt pas als het wordt overschreven door een nieuw bestand.

Uitschakelen

Boone vindt de suggestie van zijn collega Van Ardenne om de afluistercomputers tot nader order uit te schakelen, een goede.

''Je kunt in feite niet verder als je niet zeker weet dat je kunt vernietigen. Als het blijft gaan zoals het nu gaat, betekent dat het einde van de geheimhouding.'' Volgens Boone is de rechtsstaat daarmee in het geding.