AMSTERDAM - De klimaattop van Kopenhagen komt voor de politiek eigenlijk te vroeg. Er zullen meer klimaattoppen nodig zijn. Dat stellen Ashok Khosla en Martin Lees, bestuursleden van de Club van Rome.

Klimaatbeheersing staat nog te kort op de agenda’s. Er is snel een internationaal
onderzoek nodig dat een kader vormt waarbinnen regeringen klimaateffecten te lijf kunnen gaan.

Voor dat onderzoek is nog zeker een jaar de tijd nodig, meent de Club van Rome.

Invloedrijke denktank

De Club van Rome is een invloedrijke denktank die zich bezighoudt met de oorzaken van wereldwijde maatschappelijke veranderingen en hun onderlinge relaties.

Zo bekijkt de stichting van wetenschappers onder meer invloeden van financiële groei, bevolkingsgroei en consumeergedrag op het klimaat.

Ramp

“De economische crisis is een ramp. Maar tegelijk is het ook een kans om het wereldwijde klimaatprobleem beheersbaar te maken”, legt Lees uit. “Het klimaatprobleem en de financiële crises staan niet op zichzelf maar zijn met elkaar verbonden binnen een systeem.”

“Triljoenen zijn besteed om het financiële system te stabiliseren.” Dit soort bedragen moeten volgens de Club ook worden uitgegeven aan wereldwijde sociale integratie en milieu. Om te zorgen dat in 2030 het probleem nog beheersbaar is, moeten nu maatregelen genomen worden.”

CO2

Dinsdag overhandigde de Club van Rome haar definitieve aanbevelingen voor de top in Kopenhagen aan burgemeester Job Cohen van Amsterdam. In de Verklaring van Amsterdam wordt gepleit voor een strengere norm voor de uitstoot van CO2 en roept de groep regeringen op snel tegen een dreigende klimaatcatastrofe in actie te komen.

De Club van Rome hield haar jaarlijkse vergadering dit keer in Amsterdam. De vierdaagse conferentie werd onder meer bezocht door ereleden koningin Beatrix en voormalig Russisch president Michael Gorbatchov.