DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich dinsdagavond uitgesproken voor de manier waarop minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) de regels voor de koopzondag wil aanpassen.

Kamer en minister willen een einde maken aan het oneigenlijk gebruik van de toerismebepaling waardoor een gemeente nu nog meer dan twaalf koopzondagen per jaar kan hebben.

Door twee bescheiden aanpassingen aan de Winkeltijdenwet, zoals het CDA stelde, kunnen gemeenten nog steeds de winkels op zondag open laten gaan. Maar ze moeten het besluit beter motiveren, een duidelijke belangenafweging maken en er moet sprake zijn van substantieel toerisme.

Onduidelijkheid

CDA en PvdA willen vooral de onduidelijkheid wegnemen die er nu is rond de toerismebepaling. Ze geven aan dat ze niet per se het aantal koopzondagen willen beperken.

SP en SGP willen dat het aantal koopzondagen beperkt blijft. ''Wij zijn niet tegen de koopzondag. Maar zorg dat het binnen de bandbreedte blijft: een keer per maand, twaalf keer per jaar kan gewoon."

Achterhaald

"Er wordt gezegd dat zondagsrust achterhaald is. Maar de mens heeft een natuurlijke behoefte aan rust'', aldus Arda Gerkens (SP). 

De beperking van de koopzondagen zal volgens het Centraal Planbureau (CPB) op korte termijn 700 koopzondagen en 2000 banen kosten. Op langere termijn zou het gaan om enkele honderden banen.

Deze cijfers stuitten op kritiek van de Platform Detailhandel. Volgens het platform vergeet het CPB dat de banen vooral ten koste gaan van kwetsbare groepen, zoals jongeren, vrouwen en allochtonen die in deeltijd werken.

Dom

"Het is dom om in crisistijd zo'n maatregel te nemen", stelt GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent.

Volgens haar zitten ook de PvdA en minister Van der Hoeven zelf met de maatregel in hun maag, maar worden ze door de ChristenUnie gedwongen om de wet door te voeren.

Stokpaardje

"Al zijn het maar twee banen, dan nog is het teveel voor dit ideologische stokpaardje van de ChristenUnie", valt D66-Kamerlid Boris van der Ham zijn GroenLinks-collega bij.

Volgens Pauline Smeets van de PvdA valt het banenverlies op langere termijn mee, omdat de deeltijdwerkers op zaterdag en doordeweeks zullen gaan werken.

"Ook de vakbonden hebben zich unaniem uitgesproken voor aanpak van de koopzondagen, en zij kunnen toch onmogelijk voor verlies van banen zijn", aldus Smeets.

Wet

Net als de minister eerder aangaf, denkt ook de Kamer niet dat de aangepaste wet per 1 januari 2010 kan ingaan zoals het streven eerder was. Per 1 juli 2010 moet lukken. Door de overgangstermijn van een jaar waarin de coalitie gemeenten wil laten inspelen op de veranderingen, wordt de wet in juli 2011 effectief.

Opvallend vindt D66: ''Dat is dus na de Kamerverkiezingen, waardoor een volgend kabinet dit kan terugdraaien.''

Naast GroenLinks zou ook D66 liever zien dat elke gemeente zelf kan bepalen hoe vaak de winkels op zondag open mogen. VVD en PVV wijzen het kabinetsvoorstel af en vinden dat winkeliers dat zelf moeten kunnen bepalen.