AMSTERDAM - De Tweede Kamer zal, ondanks het dreigende banenverlies, zo goed als zeker instemmen met een wijziging van de winkeltijdenwet om de koopzondagen aan te pakken.

In het coalitieakkoord is afgesproken het misbruik van de toerismebepaling in de winkeltijdenwet aan te pakken.

De laatste jaren hebben gemeenten allerlei manieren gezocht om aan de hand van de toerismebepaling meer koopzondagen te introduceren.

In het plan van minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) moeten gemeenten hun koopzondagen opnieuw tegen het licht houden. Alleen gemeenten met 'substantieel' en 'autonoom' toerisme mogen meer dan twaalf koopzondagen per jaar instellen.

Meerderheid

Dinsdagavond debatteert het parlement met Van der Hoeven over het voorstel, maar een meerderheid in de Tweede Kamer heeft zich al voor de aanpak van de koopzondagen uitgesproken.

De beperking van de koopzondagen zal volgens het Centraal Planbureau (CPB) op korte termijn 700 koopzondagen en 2000 banen kosten. Op langere termijn zou het gaan om enkele honderden banen.

Deze cijfers stuitten op kritiek van de Platform Detailhandel. Volgens het platform vergeet het CPB dat de banen vooral ten koste gaan van kwetsbare groepen, zoals jongeren, vrouwen en allochtonen die in deeltijd werken.

Dom

"Het is dom om in crisistijd zo'n maatregel te nemen", stelt GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent.

Volgens haar zitten ook de PvdA en minister Van der Hoeven zelf met de maatregel in hun maag, maar worden ze door de ChristenUnie gedwongen om de wet door te voeren.

"Al zijn het maar twee banen, dan nog is het teveel voor dit ideologische stokpaardje van de ChristenUnie", valt D66-Kamerlid Boris van der Ham zijn GroenLinks-collega bij.

"En dat vindt Van der Hoeven ook, want die schuift de wetswijziging als een bak lauwe bami voor zich uit, in de hoop er een gft-bak in zicht komt."

Volgens Pauline Smeets van de PvdA valt het banenverlies op langere termijn mee, omdat de deeltijdwerkers op zaterdag en doordeweeks zullen gaan werken.

"Ook de vakbonden hebben zich unaniem uitgesproken voor aanpak van de koopzondagen, en zij kunnen toch onmogelijk voor verlies van banen zijn", aldus Smeets.

Belangenafweging

Van der Ham en Van Gent willen dat gemeenten zelf beslissen over het instellen van koopzondagen. "Zij moeten op gemeentelijk niveau alle belangen van bewoners en winkeliers afwegen", stelt Van Gent.

Bovendien past het volgens de GroenLinks-politica niet meer in deze tijd om het aantal koopzondagen terug te schroeven. "De Nederlandse samenleving heeft de afgelopen vijftig jaar een flinke verandering ondergaan."

"Het is niet meer zo dat doordeweeks de man werkt en de vrouw boodschappen doet. Veel alleenstaanden en werkenden zijn nu aangewezen op de zaterdagmiddag. En wie op zaterdag winkelt, weet over welke heksenketel ik spreek."

Strijd

Van der Ham zegt te blijven strijden tegen de inperking van de koopzondagen. Hij hoopt dat het aangekondigde uitstel door Van der Hoeven ervoor zorgt dat het voorstel alsnog niet doorgaat.

"De minister heeft al aangegeven dat de wetswijziging niet eerder dan 1 juli 2010 kan ingaan. Vervolgens komt er nog een overgangsregeling van een jaar. Tegen die tijd zijn er weer verkiezingen geweest en kan het voorstel van tafel."

Protest tegen koopzondagen