BRUSSEL - Veel Nederlanders zijn naïef over de bescherming van hun privacy, oordeelde de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming Peter Hustinx maandag bij een lezing voor de Belgisch-Nederlandse vereniging Benev.

Terwijl in andere EU-landen de bezorgdheid is toegenomen tot 80 à 90 procent van de ondervraagde bevolking, is die in Nederland als enige EU-land de laatste jaren juist drastisch gedaald van 50 naar slechts 35 procent.

Van elke burger zijn vele gegevens vastgelegd bij diens bank, arts, internetbedrijf, ov-chip of de auto. ''Nederlanders denken vaak dat het niet uitmaakt, omdat ze niets te verbergen hebben'', zegt Hustinx.

''Maar dat is niet de vraag. Het gaat erom of we de techniek zo inrichten dat die goed werkt, zonder lekken en fouten. De systemen werken nu nog niet zo goed als nodig in een wereld die zo steunt op internet.''

Paspoorten

Hustinx wijst bijvoorbeeld op de biometrische gegevens in paspoorten. Bij 2 à 3 procent van die gegevens iets mis. Dat kan leiden tot meer persoonsverwisselingen en andere misverstanden waardoor mensen bijvoorbeeld geen toegang krijgen tot een vliegtuig.

''Daar was niet veel aandacht voor tot voor kort'', aldus de expert. ''Dit soort misverstanden gaan we in de toekomst meer zien. We moeten dus wegen aanwijzen hoe die kunnen worden rechtgezet.''

Verschraald

Hustinx, zelf Nederlander en sinds 2004 de eerste EU-privacytoezichthouder, kan slechts gissen waarom Nederlanders als enige EU-inwoners een groeiend vertrouwen hebben in hun gegevensbescherming.

''Het is nattevingerwerk, maar ik vermoed dat het polieke debat hierover in Nederland is verschraald. D66-leider Alexander Pechtold is een van de weinigen die hiermee bezig is, de andere leiders geven niet het volledige beeld.''

Medisch dossier

De EU-expert noemt als voorbeeld het politieke besluit tot de invoering van het elektronisch medisch dossier. De beeldvorming over de gegevensbescherming verliep rommelig, meent hij.

''Dat nu vooral artsen weigeren mee te werken vind ik een veeg teken'', aldus Hustinx, die in Brussel inmiddels de EU moet adviseren over koppelingen van de patiëntengegevens met bestanden van ziekenhuizen, verzekeraars en buitenlandse autoriteiten.

De EU-privacytoezichthouder heeft als taak om de EU te controleren en te adviseren over de veiligheid van de regelingen voor opgeslagen gegevens.