BRUSSEL - De Europese Commissie zal het bedrag van ruim 200 miljoen euro dat ze van Nederland terugvordert wegens misbruik van ESF-gelden verlagen. Topambtenaar Quintin van de commissie heeft dat woensdag gezegd in het Europees Parlement.

Volgens haar is Nederland met aanvullende informatie gekomen, waardoor de claim omlaag kan. Ze noemde geen bedrag. Quintin, directeur-generaal sociale zaken bij de commissie, verwacht dat er over drie weken een besluit valt.

De Europese Commissie liet Nederland vorig jaar weten dat ze het genoemde bedrag aan verkeerd gebruikte werkgelegenheidssubsidies uit het Europees Sociaal Fonds wilde terughebben. De Nederlandse regering noemde het bedrag meteen te hoog.

Ook een onderzoekscommissie onder leiding van oud-president Koning van de Algemene Rekenkamer kwam tot die conclusie. Volgens de commissie-Koning zou het terug te vorderen bedrag in de buurt van de 32 miljoen euro (70 miljoen gulden) liggen.

De zaak ligt politiek gevoelig omdat ze betrekking heeft op de periode 1994-1996, toen huidig PvdA-leider Melkert minister van Sociale Zaken was. Hij was toen politiek verantwoordelijk voor de fouten die zijn gemaakt bij de besteding van ESF-geld.

PvdA-europarlementariër Van Hulten noemde de mededeling van Quintin woensdag 'goed nieuws'. Hij wees erop dat Nederland ook een lagere claim van de Europese Commissie nog altijd kan aanvechten bij het Europese Hof van Justitie.