NEW YORK - Minister De Hoop Scheffer van Buitenlandse Zaken heeft vrijdagavond in New York de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toegesproken. De bewindsman sprak zich onder meer uit voor eenheid binnen de volkerenorganisatie en een hervorming van de VN.

Volgens De Hoop Scheffer, die in januari Lord Robertson opvolgt als secretaris-generaal van de NAVO, is de VN momenteel te weinig slagvaardig en efficiënt. "We hebben een multilateraal systeem met tanden nodig, een systeem dat werkt'', aldus de minister.

Onder meer het dreigende gevaar van de verspreiding van massavernietingswapens laat volgens De Hoop Scheffer de gebreken in het internationale systeem zien. Volgens de minister zijn er nu een aantal staten die de regels van non-proliferatie aan hun laars lappen, zonder dat daar effectief tegen kan worden opgetreden. Het is daarom volgens De Hoop Scheffer zaak dat de internationale regelgeving op dit gebied wordt aangescherpt.

De Hoop Scheffer riep de VN-lidstaten op tot verzoening in de kwestie Irak. "Laten we onze meningsverschillen uit het verleden achter ons laten. Het is cruciaal dat de internationale gemeenschap achter het Iraakse volk gaat staan en de bevolking helpt bij de wederopbouw.'' De bewindsman zei ervan uit te gaan dat de leden van de Veiligheidsraad snel overeenstemming bereiken over een nieuwe VN-resolutie voor Irak.