ROME - De Verenigde Staten vinden dat de Nederlandse justitie harder moet optreden tegen de handel in synthetische drugs. Volgens een hoge Amerikaanse regeringsvertegenwoordiger spant de Nederlandse regering zich niet genoeg in om drugslaboratoria te sluiten "die tonnen drugs naar de Verenigde Staten verschepen".

John Walters, directeur van het bureau voor het drugsbeleid van het Witte Huis, uitte vrijdag zijn kritiek tegen het persbureau AP. Walters woont in Rome een conferentie van de Verenigde Naties over drugs bij. Nederland wordt beschouwd als de grootste exporteur van XTC naar de Verenigde Staten en andere landen.

afluisteren

Volgens Walters moet de Nederlandse politie meer bevoegdheden krijgen in de strijd tegen XTC. "De beperkte mogelijkheden om telefoons af te luisteren en om met informanten te werken, maken het moeilijk op te treden tegen de georganiseerde misdaad. Als de Nederlandse overheid dat probleem serieus neemt en de nodige stappen zet, kan dat dramatisch verbeteren."

Maar volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie gebruikt Nederland wel degelijk infiltranten in de strijd tegen XTC. Dat zijn burgerinfiltranten, geen criminele infiltranten, want daar is de Tweede Kamer tegen. Die worden alleen ingezet in de strijd tegen terrorisme.

Zes miljoen

De woordvoerder benadrukt dat Nederland wel degelijk de politieke wil heeft om de productie en handel van XTC aan te pakken. Dat gebeurt ook al. Afgelopen zomer heeft de speciaal hiervoor opgerichtte Unit Synthetische Drugs bekend gemaakt dat zij vorig jaar meer dan zes miljoen pillen in beslag nam, tegen 3,6 miljoen het jaar daarvoor.

Groei

Walters plaatst vraagtekens bij recente cijfers van de Nederlandse Unit Synthetische Drugs (USD). "Dat komt doordat de handel harder groeit dan de bestrijding ervan", meent de Amerikaan. "De samenwerking met de Nederlandse justitie is wel verbeterd, maar de Nederlandse regering heeft eenvoudigweg geen adequate stappen gezet."

Legaal

De VS hamert al jaren op een stringentere Nederlands drugsbeleid. Het legaliseren van softdrugs is de Amerikanen een doorn in het oog.

Op de conferentie in Rome presenteerde de VN-instelling Office on Drugs and Crime (ODC) een rapport over XTC. Volgens dat rapport ontwikkelen XTC en amfetaminen zich tot volksvijand nummer een. De productie, handel en het gebruik van synthetische drugs neemt toe, is de conclusie. Waren er in de periode 1995/1997 wereldwijd nog ongeveer 24 miljoen gebruikers van amfetaminen, in 2000/2001 was dat aantal gegroeid tot ruim 34 miljoen. Een groei van 40 procent.

Winst

Voor XTC geldt een nog grotere groei. De 4,5 miljoen gebruikers groeiden met 70 procent naar 7,7 miljoen. Geschat wordt dat de totale, mondiale productie van de synthetische drugs circa vijfhonderd ton per jaar bedraagt, waarmee een winst gemoeid is van miljard dollar.