DEN HAAG - De vakbeweging is bereid om op 14 oktober met het kabinet te praten over een sociaal akkoord. Volgens FNV en CNV wil het kabinet "serieus praten" maar erg veel hoop op een akkoord hebben de vakcentrales niet. De werkgevers zijn positiever gestemd, vooral over verzachting van de ingrepen in het vroegpensioen. De voorzitters van werkgeversorganisaties en bonden verklaarden dat vrijdag na overleg met een kabinetsdelegatie.

Eerder dreigde FNV-voorzitter L. de Waal niet naar het najaarsoverleg te komen als het kabinet niet deze vrijdag zou laten zien wat de onderhandelingsruimte is. Ook voor het CNV was het gesprek de laatste kans om de bonden hiervan te overtuigen.

'Groot gat'

De Waal zei na afloop van een gesprek met de ministers De Geus (Sociale Zaken), Zalm (Financiën) en Brinkhorst (Economische Zaken) vooral op het gebied de WW, WAO, pensioenen en de koppeling tussen lonen en uitkeringen toezeggingen te verwachten. "Het kabinet zei dat niets onbespreekbaar is. Maar het gat is erg groot."

CNV-voorzitter Terpstra was blij met de toezegging dat het kabinet serieus wil kijken naar een voorstel van de vakcentrale om de lonen volgend jaar slechts met een vast bedrag te laten stijgen. Maar het kabinet blijft aandringen op bevriezing van de lonen over de komende twee jaar.

800 miljoen

Volgens minister De Geus is dat laatste geen voorwaarde om verder te praten, maar hij onderstreepte wel dat op deze manier 800 miljoen euro vrijkomt waarmee de kabinetsplannen verzacht kunnen worden.

De werknemers willen samen met de werkgevers vooral dat de ingrepen in de VUT en prepensioen, de WW en de WAO worden teruggedraaid. Het kabinet heeft eerder al laten weten dat valt te praten over VUT en prepensioen. Het wil het gebruik van deze regelingen via fiscale maatregelen vanaf 2005 ontmoedigen, maar is bereid een langere overgangstermijn in acht te nemen. Ook via de in de maak zijnde levensloopregeling valt volgens De Geus nog wel iets te regelen op het vlak van prepensioen.

Financieringstekort

De Geus onderstreepte vrijdag dat er naast de 800 miljoen die het kabinet in de aanbieding heeft niet veel extra geld meer beschikbaar is om de sociale partners tegemoet te komen. Een suggestie van VNO-NCW-voorzitter Schraven om het financieringstekort wat te laten oplopen, zodat er miljarden extra zouden vrijkomen, noemde hij "niet reëel".

Volgens De Geus is ook over de omstreden WAO-voorstellen van het kabinet discussie mogelijk, al sprak hij van een 'gevoelig' onderwerp. Hij gaf niet aan op welk punt het kabinet concessies zou willen doen bij de WAO.

WAO-boete

Volgens werkgevers en bonden is er geen akkoord mogelijk zonder een versoepeling van de WAO-voorstellen. De werkgevers eisen dat de WAO-boete van tafel gaat en dat bedrijven niet twee jaar lang het loon van ziek personeel moeten gaan doorbetalen, zoals het kabinet wil. De vakbeweging wil onder meer dat de WAO-uitkering meten omhoog gaat. Het kabinet wil dat pas als het aantal nieuwe WAO'ers voldoende is gedaald.