ZUTPHEN - Rijkswaterstaat stelt in verband met de lage waterstand in de IJssel vanaf zaterdag op deze rivier eenrichtingsverkeer in voor de scheepvaart tussen Westervoort en de brug van de N348. Dat geldt voor schepen langer dan 80 meter of breder dan 9,5 meter.

Eenrichtingsverkeer op de IJssel is, voor zover Rijkswaterstaat kan nagaan, de afgelopen veertig jaar niet meer voorgekomen. De maatregel betekent dat schepen tussen 06.00 en 10.00 uur alleen stroomafwaarts en tussen 13.00 en 02.00 uur alleen stroomopwaarts mogen varen.

Inhalen verboden

De tussenliggende tijd is nodig om de betreffende schepen de gelegenheid te geven het betreffende traject te verlaten. Ook is het verboden om in te halen op het traject waar eenrichtingsverkeer geldt.

Het Infocentrum Binnenwateren in Lelystad voorziet dat de Rijn bij Lobith in het weekeinde onder de zeven meter boven NAP zal zakken. De laagste stand die het Infocentrum vrijdagavond verwachtte, is 6,95 meter boven NAP. Daarmee bereikt de rivier opnieuw een laagterecord. De scheepvaart moet nu al bijna drie maanden de bevrachting aanpassen.