DEN HAAG - Het kabinet en coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie in de Tweede Kamer overwegen de AOW-leeftijd in 2020 eerst naar 66 jaar te verhogen.

Daarna zou de pensioenleeftijd in stapjes opgetrokken worden van twee maanden per jaar. Dat betekent dat de AOW-leeftijd in 2026 op 67 jaar is aanbeland.

Dat is volgens ingewijden een compromis dat dinsdagavond bij nieuw beraad over de AOW op tafel ligt.

Het kan ook gebeuren dat de stap naar 67 in 2026 in één keer wordt genomen, omdat het lastig zou zijn om de aanvullende pensioenen aan te passen aan een geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd.

De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie lpraten woensdag verder over hoe de AOW-leeftijd moet worden verhoogd van 65 naar 67 jaar.

Vrijheid

Verder wordt ook bekeken of mensen die kunnen aantonen dat ze tussen veertig en 45 jaar hebben gewerkt, de vrijheid houden om toch op hun 65e verjaardag te stoppen met werken.

Dat betekent wel dat ze genoegen moeten nemen met een AOW-uitkering die 5 tot 8 procent per jaar lager uitvalt.

Zware beroepen

Een vraagstuk is verder hoe om te gaan met zware beroepen. Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) heeft dit voorjaar al gezegd dat mensen die dicht bij hun pensioen zitten en 55-plus zijn, ontzien worden.

Zo ontstaat een wachttijd waarbinnen werkgevers en vakbonden de arbeidsomstandigheden in zware beroepen zodanig kunnen aanpassen dat mensen niet meer versleten zijn voor hun pensioen.

Vergrijzing

Het kabinet besloot dit voorjaar dat de pensioenleeftijd omhoog moet om gevolgen van de vergrijzing op te vangen en om de overheidsfinanciën op orde te brengen na de economische crisis.

Toen werd gezegd dat de maatregel 4 miljard euro oplevert, als met de AOW-aanpassing ook de leeftijd van aanvullende pensioenen omhoog gaat.

Daarbij heeft het kabinet wel werkgevers en vakbonden nodig, die in de pensioenbesturen zitten.

Overleg

Werkgevers en vakbonden in de Sociaal-Economische Raad (SER) kregen van het kabinet tot 1 oktober de tijd om met een AOW-advies te komen. Het overleg tussen sociale partners in de SER mislukte.

De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie praten woensdag verder over hoe de AOW-leeftijd moet worden verhoogd van 65 naar 67 jaar.

Na een beraad dinsdagavond in Den Haag tussen fractievoorzitters, fractiespecialisten en het kabinet wilden de hoofdrolspelers niet op vragen ingaan. Minister Piet Hein Donner en staatssecretaris Jetta Klijnsma (beiden Sociale Zaken) stelden slechts dat het overleg woensdag verdergaat.

Komende vrijdag wil het kabinet een definitief besluit nemen in welk tempo de AOW-leeftijd wordt verhoogd en wat er moet worden geregeld voor mensen met zware beroepen.