DEN HAAG - Het aantal vrouwen uit Nederland dat een abortus of een overtijdbehandeling ondergaat, is vorig jaar iets toegenomen. Het aantal vrouwen dat buiten Nederland woont en hier een zwangerschap laat afbreken, neemt juist af. Het totaal aantal abortusbehandelingen bleef in 2002 stabiel op 34.168, evenveel als in 2001.

Dat blijkt uit de rapportage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), die vrijdag naar buiten is gebracht.