LONDEN - Het Asiel en Immigratie Tribunaal in Londen heeft dinsdag beslist dat Geert Wilders in februari onterecht de toegang tot Groot-Brittannië is geweigerd.

De Birkenhead Society, een Britse organisatie die zich inzet voor de vrijheid van meningsuiting, had de beroepszaak namens de PVV-leider aangespannen.

De rechter van het tribunaal verwierp dinsdag in duidelijke bewoordingen de beslissing van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Risico

De rechter zei dat er geen bewijs was dat Wilders tijdens zijn bezoek de wet zou overtreden en dat er geen aantoonbaar risico was voor openbare ordeverstoring door zijn aanwezigheid. Verder oordeelde de rechter dat de beslissing van het ministerie om Wilders een inreisverbod op te leggen disproportioneel is.

Wilders advocaat beriep zich op de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van beweging zoals die geldt voor burgers binnen de Europese Unie.

Provoceren

Het recht op vrije meningsuiting, zei de rechter, houdt ook in het provoceren en beledigen van mensen, zolang er maar niet wordt aangezet tot geweld. ''Een democratie werkt door vrijheid van meningsuiting. Het is zeldzaam voor een regering om de vrijheid te beperken.''

De rechter oordeelde dat de beperking die Wilders was opgelegd een ''substantiële inbreuk'' vormde op diens vrijheid van meningsuiting, waaraan volgens de rechter ''de hoogste waarde'' moet worden toegekend.

Bedreiging

De rechter zei dat het moeilijk was om de wet te interpreteren die volgens het ministerie van toepassing was, namelijk dat iemand kan worden uitgesloten om het land binnen te komen als die een fundamentele bedreiging vormt voor de maatschappij.

''Wat houdt een fundamentele bedreiging in? Rechtvaardigt dat uitsluiting, zelfs als het niet vaststaat dat er een misdaad wordt gepleegd'', vroeg de rechter zich af.

Discriminatie

De rechter oordeelde ook dat er sprake was van discriminatie van een burger uit de EU. Hij gaf het voorbeeld van een Britse burger en een Nederlander die afreizen naar een demonstratie in Groot-Brittannië. Het is moeilijk te zien waarom een Britse burger wel het land kan binnenreizen en de Nederlandse burger niet, aldus de rechter. ''Dit is illegaal onder EU-recht.''

De Britse minister van Binnenlandse Zaken kan beroep aantekenen tegen het vonnis. Daarvoor heeft hij tien dagen de tijd.

 Winst

Wilders laat weten het "fantastisch nieuws" te vinden dat de Britse rechter hem nu in het gelijk stelt. ''Het politieke besluit van de Britse regering is terecht door de Britse rechter van tafel geveegd. Dat is winst voor de vrijheid van meningsuiting", laat de PVV-leider weten.

Verhagen

Ook minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen is blij met de uitspraak. Het Nederlandse kabinet liet al eerder weten teleurgesteld te zijn over het Britse besluit Wilders niet toe te laten. Premier Jan Peter Balkenende belde daar in februari over met zijn collega Gordon Brown.

Verhagen raadde Wilders aan in beroep te gaan omdat hij geen gevaar vormt voor de openbare orde, zoals de Britten aanvoerden.

Teleurgesteld

De Britse regeringdaarentegen is teleurgesteld over het vonnis. ''Wij zijn buitengewoon teleurgesteld in de beslissing van de rechtbank.''