AMSTERDAM - Klanten die spaargeld bij DSB Bank hebben, kunnen daar niet meer bij. Dat is het gevolg van de noodregeling voor de geplaagde bank van Dirk Scheringa, waarmee de rechtbank in Amsterdam maandag instemde.

Klanten kunnen nog wel tot en met woensdag 250 euro per dag pinnen bij andere banken.

Spaarders kunnen bovendien aanspraak maken op het depositogarantiestelsel. Zij krijgen daarmee tot 100.000 euro van hun spaargeld terug.

Noodregeling

De bank is onder curatele geplaatst. De rechtbank in Amsterdam heeft een verzoek voor een noodregeling voor de geplaagde bank toegewezen.

De Nederlandsche Bank (DNB) vroeg de regeling aan, omdat het voortbestaan van de bank in gevaar werd gebracht doordat klanten massaal geld van hun rekening haalden.

Daarnaast stond de solvabiliteit, de mate waarin de bank aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, volgens DNB onder druk.

600 miljoen

Klanten haalden de afgelopen anderhalve week ongeveer 600 miljoen euro van hun rekeningen, liet president Nout Wellink van DNB maandag tijdens een persconferentie weten.

Het ging volgens Wellink om ongeveer een zesde van het spaargeld dat nu nog bij DSB Bank is gestald.

Afgelopen nacht zijn nog "enkele tientallen miljoenen euro's" opgenomen. Wellink zei niet dat deze opnames de bank uiteindelijk de das hebben omgedaan. DNB zou al langer in gesprek zijn geweest met DSB Bank over de problemen die speelden bij de bank.

Onderzoek

Minister Wouter Bos van Financiën liet weten dat er een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken komt. Daarbij zal ook worden gekeken naar de rol van bestuurders.

Volgens hem heeft voormalig minister van Financiën en voormalig DSB-bestuurder Gerrit Zalm ''volledig begrip'' voor deze stap en heeft hij zijn medewerking toegezegd.

PvdA wil daarnaast dat onafhankelijk wordt onderzocht of DNB op tijd heeft ingegrepen bij DSB Bank. Ook coalitiegenoot ChristenUnie wil dat duidelijk wordt wat er precies is gebeurd.

Zalm

Gerrit Zalm zegt zich in zijn periode bij DSB ''met succes te hebben ingezet voor een verbetering van het beleid''.

Zalm begon op 1 juli 2007 als economisch adviseur van het bestuur van DSB. Begin december van dat jaar werd hij benoemd tot financieel directeur. Deze functie vervulde hij tot december 2008.

Zalm vindt zelf dat hij een ''breed verbeteringsprogramma'' heeft doorgevoerd bij DSB.

Zondagavond

DSB Bank verklaarde dat DNB zondagavond al een procedure voor een noodregeling is gestart. De rechtbank in Amsterdam zou die in eerste instantie hebben afgewezen, omdat de bank nog steeds liquide zou zijn.

Maandagochtend volgde een nieuwe zitting, waarna alsnog werd besloten de noodmaatregel door te voeren.

Boos

Een DSB-woordvoerder maakte zich maandag boos dat het nieuws over de stappen die DNB wilde zetten al was uitgelekt. ''Dat heeft ons in enorme problemen gebracht.''

De noodregeling houdt in dat bewindvoerders de zaken bij DSB Bank gaan afwikkelen. De rechtbank in Amsterdam heeft twee bewindvoerders aangesteld.

Onvermijdelijk

Het ministerie van Financiën stelt in een verklaring dat het toewijzen van een noodregeling onvermijdelijk was. De staat, DNB en een consortium van vijf banken hebben dit weekeinde gezocht naar een oplossing, maar de risico's voor alle partijen bleken te groot.

''Het is belangrijk te constateren dat de problemen van DSB niet zijn veroorzaakt door de kredietcrisis. Het gaat om een individuele, relatief kleine bank die zelf in problemen is gekomen door de bedrijfsvoering, onrust bij klanten, onduidelijke communicatie en de onzekerheid die daardoor is ontstaan."

"Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat de DNB de noodregeling heeft aangevraagd voor DSB.''

Alles over de ontwikkelingen bij DSB op NUzakelijk

Crisis bij DSB