AMSTERDAM – De Hertogin Hedwigepolder in Zeeland wordt ontpolderd. Het kabinet heeft dat vrijdag besloten, maakte minister van Landbouw Gerda Verburg na de wekelijkse ministerraad bekend.

De polder wordt onder water gezet als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. De minister sprak van een "gevoelig, moeilijk, maar onontkoombaar besluit".

Ze vindt dat het kabinet er echt alles aan heeft gedaan om een alternatief te vinden om te voorkomen dat de Zeeuwse polder onder water moet.

Zowel de commissie onder leiding van Ed Nijpels als het consortium aangevoerd door de Grontmij kwam tot de slotsom dat ontpoldering de beste oplossing is.

Ook speelt mee dat Vlaanderen ongeduldig wordt en de vaargeul naar de Antwerpse haven zo snel mogelijk dieper wil hebben, terwijl ook in een verdrag afspraken zijn gemaakt over natuurherstel.

Teleurgesteld

Premier Jan Peter Balkenende was ook teleurgesteld dat het niet was gelukt om een alternatief te vinden voor ontpoldering.

''We hebben geen mogelijkheid onbenut gelaten om een andere oplossing te vinden. Helaas, helaas moeten we vaststellen dat dit alternatief niet voldoende soelaas biedt.''

Besluit

Het kabinet heeft de knoop volgens hem doorgehakt, ''met inachtneming van alle gevoelens.'' Balkenende gaat er van uit dat de Kamer het kabinet volgt in deze keuze. Tot nu was een meerderheid tegen het onder water zetten van landbouwgrond.

Het CDA, de partij van Balkenende, heeft nog een motie klaarliggen die het kabinet vraagt af te zien van ontpolderen. Wat daarmee gebeurt, durft de premier niet te zeggen.

''Daar kan ik niets over zeggen. De motie is aangehouden.'' Verburg verwacht dat ze de Tweede Kamer kan overtuigen dat ''echt alles is geprobeerd'' om ontpoldering te voorkomen.

Dijk doorsteken

Wanneer de dijk wordt doorgestoken in de Hedwigepolder kon Verburg vrijdag niet zeggen. ''We gaan de eigenaar nog een keer een goed bod doen. Als dat niet werkt, treedt de onteigeningsprocedure in werking.''

Ook gaat ze in gesprek met natuurberschermingsorganisaties om te zien of die hun bezwaren willen intrekken. De Raad van State schorste deze zomer het uitbaggeren van de Westerschelde vanwege de mogelijke gevolgen voor de natuur.

Als de natuurorganisaties nu hun bewaren intrekken, zou het werk om de zeeram dieper te maken weer kunnen worden hervat, denkt Verburg.

Blij

De Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF) is blij met het kabinetsbesluit om de Hedwigepolder onder water te zetten. Het besluit is goed voor de Westerschelde.

Woordvoerder Gijs van Zonneveld betreurt het wel dat het besluit lang op zich heeft laten wachten, zo liet hij vrijdag weten.

Van Zonneveld zegt het verdriet van de tegenstanders te begrijpen. ''Maar dit is broodnodig voor het herstel na de verdieping van de Westerschelde.''

Goede richting

Minister-president Kris Peeters van de Vlaamse regioregering noemt het besluit van het Nederlandse kabinet om de Hedwigepolder onder water te zetten "een stap in de goede richting".

Maar Peeters is pas echt gerust "als de baggerwerken voor de verdieping van de Schelde op Nederlands grondgebied effectief gestart zijn", zo zei hij vrijdag.

Ook Vlaams minister Hilde Crevits, verantwoordelijk voor het havenbeleid, en de Antwerpse havenwethouder Narc Van Peel reageerden positief op het Nederlandse besluit. Vanuit Antwerpen was eerder gedreigd met schadeclaims als Nederland gemaakte afspraken niet zou nakomen.

Gezwicht

De VVD heeft geen goed woord over voor het besluit. Tweede Kamerlid Helma Neppérus van die fractie is boos dat het kabinet is "gezwicht voor de Belgen".

Ze vindt het "ongelofelijk dat het kabinet zonder blikken of blozen Zeeland zo'n klap toebrengt, terwijl het nog niet eens zeker is dat er wel natuurcompensatie nodig is". De VVD hoopt dat de Tweede Kamer nu alsnog een einde maakt aan "deze kolderieke vertoning".

Knoop doorgehakt

De PvdA-fractie is juist blij dat het kabinet de knoop heeft doorgehakt. ''Het houdt een keer op. Je kunt mensen niet eindeloos in onzekerheid laten'', vindt Kamerlid Lia Roefs.

Dit was wat haar betreft wel echt het laatste onderzoek naar mogelijkheden voor natuurherstel in de omgeving van de Westerschelde. ''We vonden dat dit nog moest gebeuren, omdat de bevolking echt dacht dat dit alternatief een oplossing zou kunnen zijn. Maar we hebben toen ook al aangegeven dat uitstel zeker geen afstel zou zijn. Als blijkt dat het echt niet anders kan, zou er alsnog worden ontpolderd.''