NEW YORK - Medewerkers van de hulporganisatie Artsenzonder Grenzen hebben donderdag voor het VN-gebouw in New Yorkopnieuw actie gevoerd voor de vrijlating van Arjan Erkel.De demonstratie viel samen met de toespraak van de Russischepremier Poetin voor de 57e Algemene Vergadering van de VerenigdeNaties.

Erkel, een Nederlandse medewerker van Artsen zonder Grenzen,werd ruim een jaar geleden ontvoerd toen hij aan het werk was in deRussische republiek Dagestan.

Ongeveer honderd demonstranten droegen donderdag in New Yorkrode T-shirts met daarop de tekst 'Bevrijd Arjan'. De actie werdgesteund door Amnesty International en een aantal Amerikaanseacteurs, onder wie Patrick Stewart (Star Trek). Daarna vaarde ereen boot over de Eastriver met daarop spandoeken met de tekst'Arjan moet vrij'.

Geen bewijs

"Al langer dan een jaar verzekeren Russische officials aanArtsen zonder Grenzen dat ze werken aan de bevrijding van ArjanErkel'', meldden de demonstranten in een pamflet. ,,Maar er is nogsteeds geen bewijs dat de Russen hun best doen om Arjan te vindenen te bevrijden."

Ook dinsdag is er al in New York bij het VN-gebouw voor ArjanErkel actie gevoerd. Aan vertegenwoordigers van de VN-lidstaten enjournalisten zijn strooibiljetten en buttons uitgedeeld met daaropde tekst 'Free Arjan'. Achter de schermen is gelobbyd bijregeringsvertegenwoordigers.

Artsen zonder Grenzen roept Poetin tijdens de acties op om zichaan zijn woord te houden en nu alles te gaan doen om Arjan tebevrijden. "Wij vinden het belangrijk dat er druk uitgeoefendblijft worden op Rusland", aldus een woordvoerster in Nederland.

De vader van Arjan, Dick Erkel, zei donderdag 'blij te zijn metelke actie waarmee de vermissing van zijn zoon voor het voetlichtwordt gebracht'. "Wij zijn een beetje aan het einde van onsLatijn", zei hij. "maar we geven nog niet op." Dick Erkel melddedat hij zich grote zorgen maakt over de winter. "Wij weten niethoe de jongen dat doorstaan kan."