DEN HAAG - Onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen gaan in opdracht van het kabinet bekijken of er in Nederland shariarechtbanken zijn. Het gaat daarbij om het oplossen van geschillen op basis van islamitische wetgeving.

Het onderzoek, waarin ook wordt gekeken naar shariarechtspraak op internet, is half februari volgend jaar klaar, zo heeft minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie aan de Tweede Kamer geschreven.

Het parlement had eerder dit jaar opheldering gevraagd over berichten dat er ook in ons land moskeeën of imams zijn die op grond van de sharia uitspraken over bijvoorbeeld financiële kwesties en familiezaken doen.

Het kabinet kondigde daarop een onderzoek naar het fenomeen aan. De Tweede Kamer drong er vervolgens op aan het onderzoek te versnellen.