DEN HAAG - Het CDA verwacht niet voor dinsdag een opvolger tekunnen presenteren van CDA-minister De Hoop Scheffer vanBuitenlandse Zaken die de nieuwe baas van de NAVO wordt.Dat hebben bronnen binnen de partij donderdag gezegd. Deresterende tijd is bijvoorbeeld nog nodig voor het afronden van eenscreening van de ministerskandidaat door de Algemene Inlichtingen-en Veiligheidsdienst (AIVD).

Nog steeds geldt voormalig permanent vertegenwoordiger bij deEuropese Unie Bernard Bot als de belangrijkste kandidaat om hetwerk van De Hoop Scheffer op Buitenlandse Zaken over te nemen.De 65-jarige Bot heeft als groot voordeel dat hij veel ervaringheeft met de Europese dossiers. Mensen die Bot kennen verwachtenniet dat deze zal weigeren als hem de ministerspost wordtaangeboden.

Naast Bot doen ook andere namen de ronde, zoals die vanfractieleider Verhagen, oud-partijleider Brinkman of uitgeverKnapen. Verhagen heeft al laten weten dat hij liever in de fractieblijft. De fractie heeft daar ook op aangedrongen.

Tijdens het wekelijks overleg van de CDA-top donderdagavond isde opvolging van De Hoop Scheffer niet meer ter sprake geweest,aldus betrokkenen.

De Hoop Scheffer blijft nog tot begin december in functie. Hijwil het OVSE-voorzitterschap van Nederland afmaken.