ZWOLLE - De 32-jarige Zwolse leraar Edwin W.,die dit voorjaar Ahold wilde afpersen, heeft donderdag twaalf jaaronvoorwaardelijke celstraf tegen zich horen eisen wegens pogingentot moord en het afpersen van Ahold.

Voor de rechtbank in Zwolleeiste officier van justitie mr. E. Duijts tegen zijn 32-jarigekompaan Jochem van Z., ook uit Zwolle, negen jaar wegenspoging tot moord en medeplichtigheid aan afpersing.

W. eiste begin april in brieven aan Ahold 5 miljoen euro. Ookschreef hij dat hij bereid was slachtoffers te maken. Enkele wekenlater schafte hij een wapen aan. Om zijn eis kracht bij te zettenschoot hij daarmee op woningen in Deventer en Meppel en op eenAH-filiaal in Zwolle. In Meppel raakte een 73-jarige vrouwlichtgewond.

Willekeurige burgers

Duijts zei er zwaar aan te tillen dat de verdachten opwillekeurige burgers schoten. Ook hekelde zij hun grenzelozeegoïsme en het geldelijk gewin waar zij op uit waren. Dat er geendoden zijn gevallen, is niet aan de verdachten te danken. "Deafpersingszaak is alleen maar gestopt door ingrijpen van depolitie", zei de officier.

Via een advertentie in een landelijk ochtenblad had Aholdcontact met W. gezocht. Toen hij terugbelde, wist de politie hem tetraceren, waarop hij en zijn kompaan 4 mei werden gearresteerd.De officier eiste een hogere straf tegen W. omdat hij deinitiatiefnemer en gangmaker was. Ze achtte bewezen dat er sprakeis van pogingen tot moord, omdat W. in de brieven aan Ahold aangafdat hij slachtoffers zou maken, als niet aan de eis zou wordenvoldaan.

"W. heeft op verlichte ramen geschoten terwijl te zienwas dat er mensen in de woningen aanwezig waren." W. hield vol dathij er nooit over had nagedacht dat hij mensen zou kunnen raken.Deskundigen hebben niet kunnen aangeven hoe W. tot deze daadheeft kunnen komen. Volgens hen is hij volledigtoerekeningsvatbaar.

Gokschuld

Het plan tot afpersen van Ahold ontstond eindmaart in het brein van W. Hij wilde zijn moeder helpen na hetoverlijden van zijn vader en hij wilde ook zijn vriend Van Z. vandiens gokschuld van 30.000 euro verlossen.

De kompaan ontkende tijdens de zitting dat hij wist dat W.probeerde Ahold af te persen. "Ik verrichtte alleen watondersteunende taken." De rechters konden zich echter nietvoorstellen dat Van Z. er geen idee van had dat W. het wapen, dathij in bijzijn van Van Z. had gekocht, in de afpersingszaak zougebruiken.

Tijdens de zitting zei W. dat hij tot twee dagen voor zijnarrestatie had gedacht dat het zou lukken. Maar uit zijn verhaalbleek ook dat hij totaal niet had nagedacht over de vraag waar hijde miljoenen in contant geld zou bewaren en hoe hij het geld zoukunnen inwisselen. W. zei de volledige verantwoordelijkheid voorzijn daden te nemen.

Vrijspraak

De advocaten van beide verdachten bepleitten vrijspraak. Er wasvolgens hen geen sprake van opzet in het toebrengen van letsel.Bovendien zou W. niet hebben gezien dat er mensen in de woningenwaren waarop hij heeft geschoten. Van Z. was volgens zijn advocaatniet bij de schietpartijen betrokken en wist niet dat Ahold wasafgeperst. Hij dacht dat het om een lokaal bedrijf ging. Beideverdachten hebben donderdag hun spijt betuigd ten opzichte van deslachtoffers.

De uitspraak is op 9 oktober.