WILLEMSTAD - De Nederlandse politiemensen die op Curaçaowerken, hebben donderdagochtend (plaatselijke tijd) het werkneergelegd. Ze zijn het niet eens met de korting op hunonkostenvergoeding. Dat heeft een woordvoerder van de Nederlandsepolitievakbond ACP donderdag gezegd.

Op de Antillen houden 75 Nederlandse politiemensen zich bezigmet internationale onderzoeken naar drugssmokkel. De opsporing vaninternationale drugshandel ligt nu stil, zegt de ACP. De stakerszijn van plan hun actie tot en met 30 september vol te houden. Dewerkonderbreking zou zich vooralsnog beperken tot Curaçao.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken besloot eind vorige maandde onkostenvergoeding voor het levensonderhoud van depolitiemedewerkers met onmiddellijke ingang stop te zetten. Hetgaat om 800 euro per maand. De politievakorganisaties noemen ditonacceptabel.

De maat is volgens de vakbonden vol. Ze sluiten niet uit dat eengroot aantal Nederlandse politiemedewerkers de Antillen wilverlaten. De vakorganisaties ontraden politiemensen om zich onderde huidige omstandigheden te laten uitzenden.

Volgens Binnenlandse Zaken wisten de leden van het zogenoemdesamenwerkingsverband RST (Recherche Samenwerkings Team) al sinds zewerden uitgezonden dat de compensatie zou verdwijnen. Verder zegthet ministerie dat de vakbonden eind augustus hierover zijningelicht en dat er toen van verzet geen sprake was.