LONDEN - De Britse veiligheidsdiensten hebben sinds 11september 2001 voorkomen dat Groot-Brittannië door terroristischeaanslagen werd getroffen. Dit zei John Stevens, hoofd van deLondense politie, donderdag.

De Britse veiligheidsdiensten zijn in de hoogste staat vanparaatheid. "De maatregelen die de antiterrorisme-eenheden en deveiligheidsdiensten hebben genomen, hebben in een aantal gevalleneen aanslag op Londen voorkomen", aldus Stevens.

Sinds de aanslagen op het World Trade Center in New York en hetPentagon in Washington wordt Groot-Brittannië beschouwd als eenbelangrijk potentieel doelwit voor terroristen.

Maatregelen

Diverse maatregelen werden al getroffen om mogelijke aanslagente verhinderen. Bij overheidsgebouwen werden betonnen blokkengeplaatst tegen autobomaanslagen, en bij het vliegveld Heathrowzijn tanks en pantserwagens gestationeerd nadat inlichtingen op eenmogelijke raketaanval hadden geduid.

Meer dan driehonderd mensen zijn gearresteerd op verdenking vanbetrokkenheid bij het beramen van aanslagen, onder wie leden vanterreurorganisatie al-Qaeda.

Stevens ging niet in op details betreffende de aanslagen. Eerderdeze maand vertelde hij dat Groot-Brittannië bedreigd werd doorzelfmoordterroristen en dat een aanslag onvermijdelijk was, hoeweldirect bewijs niet voorhanden bleek.