DEN HAAG - Ouderen gaan in de toekomst vaker voor hun partner zorgen. Dat brengt risico's mee, omdat ouderen die zware zorg voor hun partner vaak niet kunnen dragen. Daardoor raken mantelzorgers overbelast.

Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in een studie naar de toekomst van de mantelzorg, ofwel de hulp die wordt geboden door familie, vrienden of buren.

In het rapport wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van de mantelzorg in de komende twintig jaar

Het totaal aantal mantelzorgers stijgt tot 2030 met 5 procent, maar het aantal mensen dat mantelzorg nodig heeft, neemt in diezelfde periode met 8 procent toe.

Fulltime werk

Daarnaast wordt de beschikbaarheid van de zorgverleners bedreigd, als vrouwen en mannen in de toekomst zo veel mogelijk fulltime gaan werken. ''Dan ligt het aantal mantelzorgers naar schatting 10 procent lager dan in de huidige raming'', aldus de onderzoekers.

Nu is 80 procent van de mantelzorgers jonger dan 65 jaar. Het aantal zorgverleners boven die leeftijd stijgt volgens de onderzoekers de komende twintig jaar met 60 procent, maar het aantal zorgverleners onder 65 jaar daalt met 9 procent.

De onderzoekers menen dat de toenemende druk op vooral die oudere groep wel eens tot overbelasting kan leiden.

Hoge pet

Van mantelzorg had de overheid in het verleden geen hoge pet op, onder meer wegens het beslag dat die zorg op vrouwen legde. Sinds de jaren tachtig wordt mantelzorg door de overheid meer gewaardeerd en gezien als een wens van burgers om voor hun naaste verwanten te zorgen.

De overheid is deze vorm van zorg ook meer gaan waarderen, omdat door de vergrijzing de kosten van de gezondheidszorg toenemen.

''Gezien dit nieuwe belang van de mantelzorg komt de vraag op of er in de toekomst wel voldoende verleners van mantelzorg beschikbaar zullen zijn," menen de onderzoekers. 

"Daar wordt aan getwijfeld omdat familieleden steeds verder van elkaar wonen, de gezinnen kleiner worden, steeds meer mensen betaald werken en de bereidheid om elkaar te helpen wellicht afneemt".