DEN HAAG - De PVV voelt wel wat voor de aangepaste versie van de ontwerp-antikraakwet van CDA, ChristenUnie en VVD. Daarmee komt een Kamermeerderheid voor het plan binnen bereik.

''De indieners hebben goed geluisterd naar de argumenten van de PVV om krakers steviger aan te pakken'', aldus PVV'er Raymond de Roon na afloop.

''De strafmaatverhoging van 200 procent en de mogelijkheid om ook krakers die niet op heterdaad worden betrapt, aan te houden, openen de deur voor de PVV-fractie om met het wetsontwerp in te stemmen.''

De Kamer kon woensdag nog niet beslissen. De indieners van de initiatiefwet hadden zo veel tijd nodig voor hun toelichting, dat de Kamer niet meer op dezelfde dag kon reageren.

Minister Eberhard van der Laan (Wonen) kwam nog wel aan het woord en liet weten dat 'het kabinet zich niet tegen dit wetsvoorstel zal keren'. Hij vindt 'leegstand een te belangrijk probleem om over te laten aan de krakers'.

Leegstand

Hij stipte in dit verband aan dat de krakers veelal wel op aantrekkelijke plaatsen kraken, maar dat de leegstand op andere plekken blijft bestaan. In het wetsvoorstel ziet hij ook betere mogelijkheden voor gemeenten om de leegstand te bestrijden. Zijn justitiecollega Ernst Hirsch Ballin sprak van een 'zinnig voorstel'.

De PVV moet het voorstel voor een verbod op het kraken aan een meerderheid helpen. De partij bleek tijdens de eerste behandeling van het plan, enige weken geleden, echter ontevreden over de hoogte van de voorgestelde straffen.

De indieners kwamen daarop met de verhoogde maximale straf van een jaar wegens kraken, in plaats van de voorgenomen vier maanden.

Huisvredebreuk

Ze verdubbelden tevens de straf voor huisvredebreuk naar een jaar. Ook de straf voor kraken met intimidatie of geweld verdubbelt tot maximaal twee jaar.

Wanneer krakers in groepsverband opereren én geweld gebruiken, kan de celstraf volgens de indieners oplopen tot twee jaar en acht maanden. Ook kunnen krakers worden aangehouden als ze niet op heterdaad zijn betrapt.

Wanneer het wetsvoorstel verder wordt behandeld, is nog niet vastgesteld.