AMSTERDAM - Een echtpaar uit Amerika is veroordeeld tot zeveneneenhalf en zeseneenhalfjaar cel omdat zij hadden verzonnen dat hun zevenjarige dochtertje kankerhad. Daarmee haalden zij donaties op.

Video:
Breedband / Modem

Uit de rechtszaak bleek dat de ouders bij het meisje drugs inspoten. Ookscheerden ze haar hoofd kaal om de gevolgen van chemotherapie voor haarleukemie te simuleren. De moeder overtuigde haar kind ervan dat ze spoedigzou sterven, en regelde professionele stervensbegeleiding.

De christelijke Urbana gemeenschap uit de Amerikaanse staat Ohio was begaanmet het lot van Hannah en zamelde 30.000 dollar voor haar behandeling in.De fraude kwam aan het licht toen iemand er achter kwam dat haar haar nietuitviel, maar gewoon was afgeschoren.

Hannah is nu ondergebracht bij een pleeggezin.