UTRECHT - Radicaal gedrag heeft bij jongeren een grotere kans van ontstaan als ze denken te worden achtergesteld en door de samenleving onrechtvaardig behandeld.

Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 1300 jongeren, dat de Universiteit Utrecht deed in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.

Sympathie voor moslimradicalisme of rechts-radicalisme vindt ook een voedingsbodem als een groep zich bedreigd voelt door andere groepen in de samenleving.

Rechtse jongeren

Dit speelt vooral een grote rol bij autochtone rechtse jongeren, zo stellen de onderzoekers. De aanwezigheid van andere culturen in Nederland bedreigt naar hun gevoel hun Nederlandse identiteit.

Al deze factoren kunnen leiden tot boosheid op de maatschappij, die weer kan leiden tot gewelddadig en ander kwetsend gedrag.

De moslimjongeren en de autochtone rechtse jongeren die deelnamen aan het interview gaven overigens vrijwel allemaal aan terrorisme expliciet af te wijzen.