AMSTERDAM – Het CDA staat open voor het drastisch terugdringen van het onverdoofd ritueel slachten van dieren.

CDA-Kamerlid Henk Jan Ormel gaf die opening dinsdagavond tijdens het debat over het wetsvoorstel Dieren.

Dion Graus (PVV) viel Ormel hard aan op het feit dat in de wet het ritueel slachten niet wordt aangepakt.

Dilemma

Ormel gaf toe met de rituele slachtingen in zijn maag te zitten. ``Het is een dilemma, aangezien ook de vrijheid van godsdienst een essentieel iets is."

Hij stelde dat het aantal slachtingen tot een minimum moet worden beperkt, zodra uit onderzoek blijkt dat het doden tot onaanvaardbaar veel stress bij de dieren zorgt.

"Als blijkt dat er een onevenredig groot verschil bestaat tussen de stress bij gewoon slachten en onverdoofd slachten, moeten we misschien zeggen dat dit bij bepaalde diersoorten niet meer moet kunnen.``

Overigens wees Ormel er wel op dat een gewone slachting vriendelijker lijkt, maar alsnog voor veel stress bij de beesten kan zorgen.

In juni heeft de PvdD een wetsvoorstel om het onverdoofd ritueel slachten te verbieden ter behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd. Vermoedelijk zal het debat hierover nog dit jaar plaatsvinden.

Dierenwelzijn

De oppositie was tijdens het debat over de wet Dieren kritisch over het dierenwelzijnsbeleid van het kabinet, dat volgens hen weinig ambitieus is.

Met de wet Dieren wil het kabinet regelgeving verminderen en verduidelijken. Volgens oppositiefracties SP, GroenLinks, PVV en Partij voor de Dieren (PvdD) is de wet echter nauwelijks een verbetering van het dierenwelzijn.

"Dit is geen wet voor dieren, maar een wet voor dierlijke productie", aldus Krista van Velzen (SP), die daarmee stelt dat de wet vooral bedoeld is om regels voor bedrijven te verminderen.

Europese Unie

Ormel pleitte er bij zijn collega’s voor om dierenwelzijn vooral aan de Europese Unie over te laten.
"Deze wet maakt het mogelijk om Europese richtlijnen op het gebied van dierenwelzijn snel in te kunnen voeren."

Ramp

Ormel kreeg tijdens het debat de wind van voren van Marianne Thieme (PvdD).

"Europa is juist een ramp voor dieren", stelde Thieme. Volgens haar is de inzet van Europa om het dierenwelzijnsniveau op te krikken laag.

"En uw kabinet heeft er bijvoorbeeld voor gekozen om de laagst mogelijke Europese normering te gebruiken als het gaat om welzijn van vleeskuikens."

"Wat blijft er dan over van de ambitie van minister Verburg om koploper in Europa te zijn op het terrein van dierenwelzijn?"

Elders

Ormel verdedigde zich door te stellen dat het niveau van dierenwelzijn elders in Europa veel lager ligt.

Hij noemt het dierenwelzijnsbeleid een 'processie van Echternach', waarbij steeds drie stappen vooruit en twee terug worden genomen.

Volgens de CDA’er is dat noodzakelijk als Nederland zich economisch niet uit de markt wil prijzen. "Dat is de economische realiteit."

Woensdag vergadert de Tweede Kamer verder. Dan zal ook minister Gerda Verburg aan het woord komen.