DEN HAAG - Middelbare scholieren krijgen straks een verplichte rekentoets opgelegd, als onderdeel van het eindexamen. De maatregel geldt ook voor de kinderen zonder wiskunde in hun pakket.

Dat hebben de staatssecretarissen Marja van Bijsterveldt en Sharon Dijksma (Onderwijs) woensdag aan de Kamer laten weten.

Duizend scholieren krijgen komend schooljaar al een proeftoets. De test wordt binnen enkele jaren verplicht.

Van Bijsterveldt: "Taal en rekenen is de zuurstof van alle kennis. Daar begint het mee. Iedereen is het erover eens: het taal- en rekenniveau van scholieren moet omhoog." Onderzoekers hebben vastgesteld dat kinderen hun rekenvaardigheden snel verliezen.

Referentieniveau

Op dit moment worden in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs al een soort eisen op het gebied van taal en rekenen ingevoerd, de 'referentieniveaus'. Die geven aan wat leerlingen wanneer moeten kennen en kunnen op de terreinen taal en rekenen.

Middelbare scholieren die in seizoen 2013-2014 eindexamen doen, krijgen als eersten te maken met examens waarin die eisen zijn verwerkt.

Om speciaal de rekenvaardigheden nog eens kracht bij te zetten zullen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dat moment ook verplicht een afzonderlijke rekentoets moeten afleggen als deel van het examen.

Hoe die gaat meewegen voor de uitslag, hangt onder meer af van de proef.

Laks

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is sceptisch over de verplichte rekentoets. Volgens het LAKS kan een rekentoets in het eindexamen een effectieve manier zijn om de referentieniveaus rekenen en taal te versterken.

Maar het vreest dat scholen geen extra lessen geven om hun leerlingen daadwerkelijk op het juiste niveau te brengen. ''Rekenen en taal zijn belangrijk. Maar wanneer scholieren niet waar nodig worden bijgespijkerd, is een rekentoets in het eindexamen een farce.''