DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag uitgesproken dat zij geen nieuwe missie in Uruzgan wil na 2010.

Een motie van de coalitiepartijen ChristenUnie en PvdA daarover kreeg de steun van de SP, VVD, GroenLinks, PVV, Partij voor de Dieren en het onafhankelijk Kamerlid Verdonk.

Tweede Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) diende de motie vorige week in tijdens een rumoerig spoeddebat over een mogelijke toekomstige militaire rol van Nederland in Afghanistan.

Aanleiding voor het debat was een uitspraak van minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) dat hij niet alles aan anderen over wil laten.

Felle kritiek

Verhagen kreeg felle kritiek van de tegenstanders en wekte tijdens het debat irritatie op toen hij geen gas terugnam. Omdat de CDA-fractie de motie niet wilde, kwam een diepe kloof binnen de coalitie aan de oppervlakte.

Het kabinet is nu aan zet, maar is ook verdeeld. De PvdA wil dat alle militairen uit Uruzgan vertrekken, maar het CDA sluit niets uit.

Ontmanteling

De missie eindigt in augustus 2010, waarna in december de ontmanteling klaar zal zijn.

Letterlijk vraagt de motie aan de regering om vast te houden aan dat op 30 november 2007 genomen besluit en om ''nadrukkelijk rekening te houden'' met de wens van de Tweede Kamer in de Afghaanse provincie geen nieuwe missie te beginnen.

Afspraak

PvdA-Kamerlid Martijn van Dam ziet in de formulering geen opening voor het kabinet om toch met een voorstel te komen. ''Afspraak is afspraak'', zei Van Dam.

Vergelijkbare werkzaamheden elders in Afghanistan zien de PvdA en de ChristenUnie eveneens niet zitten. Voordewind sluit kleinere activiteiten in andere delen van Afghanistan niet uit.

CDA

Het CDA, de SGP en D66 steunden de motie niet. Het CDA en de SGP sluiten niets uit. D66 wil niet dat het kabinet vooruitloopt op een besluit maar wil evenmin dat de Kamer dat doet.

Een Kamermeerderheid wil ook voor 1 maart weten wat het kabinet met Afghanistan wil. Instemming van de Kamer voor een missie is staatsrechtelijk niet nodig, maar brede steun is wel gebruikelijk.

Van Middelkoop

Minister Eimert van Middelkoop (Defensie) zei dat het kabinet zich zal beraden op de motie. Hij denkt dat dat niet veel tijd kost.

Inhoudelijk wilde hij er niet op ingaan. Van Middelkoop vindt het belangrijk dat er nu rust komt over het onderwerp.