DEN HAAG - Het onderzoek naar de moord op het zevenjarigeHaagse meisje Kumral Bagci heeft donderdag een onverwachte wendinggekregen door de dood van een van de twee verdachten. De 48-jarigevrouw werd donderdagochtend dood aangetroffen in haar cel op hethoofdbureau van de politie Haaglanden.

Bekijk video:
Modem/ Breedband

Uit sectie door de patholoog-anatoom van het NederlandsForensisch Instituut op het stoffelijk overschot blijkt dat devrouw door zuurstoftekort in haar hersenen om het leven is gekomen.

Volgens het Openbaar Ministerie is er vermoedelijk sprake vanzelfmoord. Het zuurstoftekort is hoogstwaarschijnlijk veroorzaaktdoor een shawl die om de hals van de vrouw zat geknoopt. Dat melddehet OM donderdagavond. De Rijksrecherche onderzoekt of er sprake isvan zelfmoord of dat er mogelijk een andere oorzaak is.

Alleenstaande moeder

De zaak-Bagci kwam onlangs na acht jaar weer in het nieuws doorde aanhouding van twee verdachten. Op 9 september hield de politieeen 20-jarige Hagenaar aan, die ten tijde van de moord twaalf jaarwas. Een week later pakte zij zijn 48-jarige moeder eveneens op.Het gaat om een alleenstaande moeder van vier kinderen.

Volgens de politie vonden bewakers het stoffelijk overschot vande moeder donderdagmorgen. De vrouw had later op de dag voor deraadkamer van de rechtbank moeten verschijnen. De nabestaanden vande overleden verdachte zijn inmiddels op de hoogte gesteld van haaroverlijden, net als haar advocaat.

Persofficier van justitie A. Rijsdorp noemt de dood van de vrouw"zeer betreurenswaardig, vooral voor de nabestaanden, maar ookvoor de politie en voor ons".

Het onderzoek naar de moord kan volgens Rijsdorp wordenvoortgezet, hoewel de dood van de verdachte vrouw "nietbevorderlijk" is voor dat onderzoek. ,,Het was de bedoeling haarnog verder te horen'', aldus Rijsdorp.

Geen schuld

Advocaat Westendorp treedt op namens de familie van deverdachten. Hij wijst er op dat de vrouw tot haar dood heeft gezegdgeen schuld te hebben aan de moord op Kumral. De nabestaandenhebben weinig vertrouwen in de politie en justitie. "De familiehoudt justitie volledig verantwoordelijk voor de dood van devrouw", aldus de advocaat.

Westendorp wil weten hoe het OM de vrouw heeft verhoord en welkeverhoortechnieken zijn gebruikt.Als blijkt dat de vrouw onterecht verdachte was, zou dat volgensWestendorp 'rampzalig zijn' voor justitie.

Kumral Bagci verdween 21 juni 1995. Twee dagen later werd haarin stukken gesneden stoffelijk overschot gevonden in de AdrianCoenenstraat in Scheveningen. De lichaamsdelen waren verpakt intassen. De politie besloot eerder dit jaar de zaak opnieuw teonderzoeken, met als resultaat de aanhoudingen van deze maand.