DEN HAAG - Ingenieursbureau Grontmij heeft geconcludeerd dat een alternatief kabinetsplan voor natuurherstel bij de Westerschelde niet verstandig is.

Daarmee ligt opnieuw een advies op tafel dat aanstuurt op het onder water zetten van de Zeeuwse Hertogin Hedwigepolder om de natuur te compenseren voor uitdieping van de Westerschelde.

Het kabinet had Grontmij gevraagd te kijken naar de haalbaarheid van een alternatief voor ontpoldering: een buitendijkse oplossing, waarbij extra schorren in de rivier worden aangelegd als leefgebied voor dieren.

Volgens Grontmij biedt dat voorstel geen afdoende oplossing. Dat hebben ingewijden in Den Haag dinsdag gezegd.

Verburg

Het kabinet besluit vrijdag op welke wijze de natuur wordt gecompenseerd voor het uitdiepen van de Westerschelde. Minister Gerda Verburg (LNV) heeft tegen de Tweede Kamer gezegd dat het kabinet het onderzoek van Grontmij zal meenemen in het besluit.

Een commissie onder leiding van Ed Nijpels concludeerde een jaar geleden al dat ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder de beste oplossing is voor natuurherstel. Na verzet uit de Eerste en Tweede Kamer en van de Zeeuwen presenteerde het kabinet dit voorjaar een zogenoemd dubbelbesluit.

Eerst zou gekeken worden naar het alternatief van buitendijks natuurherstel. Mocht dat niet lukken, dan kan altijd nog worden besloten tot ontpoldering.

Westerschelde

Het natuurherstel is nodig wegens een verdieping van de Westerschelde, waardoor de Vlamingen grotere schepen kunnen laten aanmeren in de Antwerpse haven. Nadat de Raad van State deze zomer de werkzaamheden had opgeschort, voelden de Vlamingen zich bekocht.

De uitdieping zou eind 2009 klaar moeten zijn. Nederland benadrukte daarna verscheidene keren dat het de afspraken daarover wil nakomen.