DEN HAAG - In de Tweede Kamer is nauwelijks begrip voor de plannen van vakbond AbvaKabo om het openbaar vervoer in de grote steden woensdagochtend plat te leggen.

De bond wil zo protesteren tegen de kabinetsplannen om de AOW-leeftijd op te trekken.

''Rijkelijk voorbarig. De bonden weten nog niet waar het kabinet mee komt'', stelt Eddy van Hijum (CDA). Hij vraagt zich af of een staking het goede middel is.

''De bonden hebben het recht zich in de discussie te mengen. Waar de grens ligt, is niet aan mij. Dat moet de rechter bepalen. Maar er zijn tal van manieren om mee te doen.''

Voor de muziek uit

Wat betreft Ernst Cramer (ChristenUnie) lopen de bonden voor de muziek uit. ''Het kabinet moet nog een besluit nemen.

Dit voorjaar is wel aangegeven welke richting het op gaat, maar de mitsen en maren die daarna zijn aangegeven, zullen ook wel worden meegewogen. Het is buitengewoon voorbarig om al te gaan staken als je nog niet weet hoe het er gaat uitzien.''

Lia Roefs (PvdA) spreekt ook van een rijkelijk voorbarige actie: ''Want het principebesluit is genomen maar de vormgeving om tot een eerlijk en sociale maatregel te komen moet nog worden ingevuld''.

Misplaatst

Ook Charlie Aptroot (VVD) vindt de bonden te snel in actie komen. ''Volstrekt misplaatst'', aldus Aptroot die stelt dat het stakingsrecht pas moet worden gebruikt bij een onoplosbaar conflict met de werkgever en niet nu er nog een politieke discussie woedt.

Hij vindt het bovendien niet juist dat de vakbonden ''steeds het openbaar vervoer platleggen. Dat kunnen ze het ov en de reizigers niet aandoen.''

Oordeel

SP-Kamerlid Emile Roemer wil geen oordeel geven over de aangekondigde acties. Maar hij wijst er op dat de directies van de ov-bedrijven niet willen meewerken aan een korte publieksvriendelijke actie.

''De vakbonden hebben er in eerste instantie voor gekozen om niet zo te doen.''

Recht

Volgens Ineke van Gent (GroenLinks) gaat het om een zaak tussen werkgevers en werknemers.

''Ik vind niet dat wij in de Kamer erover gaan. Maar mensen hebben het recht om te staken en het gaat hier om mensen in zware beroepen waar de klappen vallen. Ik begrijp dat zij proberen het kabinetsbesluit te beïnvloeden.''

Van Gent vindt wel dat de vakbond misschien beter had kunnen kiezen voor een publieksvriendelijke actie, zoals gratis ov of niet controleren. ''Daar maak je veel vrienden mee.''