NIJMEGEN - Eén op de vijf bewoners van een verzorgingstehuis wordt wel eens gepest door een medebewoner.

De klachten variëren van iemand negeren en roddelen tot systematische persoonlijke uitsluiting bij activiteiten of gezamenlijke maaltijden.

Gedragswetenschapper Hester Trompetter van de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft maandag een bericht daarover in dagblad Trouw bevestigd.

Onderzoek

Zij interviewde voor haar scriptieonderzoek 121 bewoners van zes tehuizen in Gelderland en Noord-Brabant. Ook ondervroeg zij personeel van de tehuizen.

Hoewel het een klein onderzoek is, stelt Trompetter dat de trend duidelijk waarneembaar is. ''Als ik meer mensen had gesproken, had dat hooguit één of twee procent gescheeld'', stelt ze.

Vrouw

De gemiddelde leeftijd van de ondervraagde bejaarden is 86 jaar. Driekwart van hen is vrouw. ''Nieuwkomers in een verzorgingstehuis merken doorgaans snel dat ze een nieuwe sociale wereld betreden met eigen omgangsvormen en regels'', stelt de gedragswetenschapper.

Territorium

''Veel ouderen bakenen hun territorium af, bijvoorbeeld in de eetzaal. Sommige ouderen krijgen in hun gezicht te horen dat ze ongewenst zijn. Wie niet in de groep past, kan in een isolement raken.''

Volgens Trompetter is pestgedrag van senioren een nog geheel onontgonnen terrein voor de wetenschap. Zij vermoedt dat het probleem nog groter is dan haar eerste onderzoek aantoont en gaat bij de universiteit aandringen op vervolgstudie.