ARNHEM - De Sociale Dienst heeft minstens tweemaal betaald voor het terughalen van uit Nederland ontvoerde kinderen. In beide gevallen nam de dienst de kosten van reis en verblijf voor twee personen in het land waar de kinderen naar toe gebracht waren op zich.

Dat zegt Arnhemmer Jacques Smits, voorzitter van de stichting Kinderontvoering. Smits houdt zich sinds ruim twee jaar als particulier bezig met het opsporen en terugbrengen van kinderen, die meestal door hun vaders weggehaald zijn bij de moeder en meegenomen naar een ander land. Volgens Smits is de Sociale Dienst op grond van art. 7, 11, 13 en 39 uit de Algemene Bijstandswet verplicht om een uitkeringsgerechtigde financieel bij te staan met zo'n actie.

Sociale Dienst

De Sociale Dienst in Assen heeft een bijstandsmoeder 3500 gulden (bijna 1600 euro) gegeven voor een reis naar Venezuela, waar haar Nederlandse man met de kinderen verbleef. In Brabant kreeg een uitkeringsgerechtigde vrouw van de Sociale Dienst 1000 euro om haar kinderen terug te halen uit Griekenland.

In beide gevallen dekte de bijzondere bijstand de reiskosten van moeder en Smits, die meereist voor de ontvoering ter plaatse. Smits heeft tot nu toe dertien kinderen en een volwassene teruggehaald naar Nederland, zegt hij.

Ministerie

Het ministerie van Sociale Zaken kon donderdagmorgen nog niet reageren op de uitlatingen van de voorzitter van de stichting Kinderontvoering, omdat de kwestie nog uitgezocht moet worden.

Smits zegt dat hij niet in overtreding is door kinderen uit andere landen terug te ontvoeren. "De vaders maken zich schuldig aan overtreding van art. 279 van het Wetboek van Strafrecht. De autoriteiten ondernemen geen actie, dus hebben wij dat particulier opgepakt. Het is volkomen legaal dat we daarvoor tweemaal een beroep hebben gedaan op de Sociale Dienst", aldus de Arnhemmer. Er zijn in Nederland diverse organisaties die zich bezighouden met het terughalen van ontvoerde kinderen.