AMSTERDAM - Het kabinet moet de knip trekken om Koninginnedag te redden. Sinds de dollemansactie in Apeldoorn worden extra veiligheidsmaatregelen genomen, waardoor de kosten flink oplopen.

Daarvoor waarschuwt de Bond van Oranjeverenigingen zondag in De Telegraaf.

Alleen grote gemeenten zouden genoeg geld hebben voor een bezoek. Om Koninginnedag in zijn huidige vorm te behouden, moet Balkenende volgens de bond het voortouw nemen.

Voorzitter van de bond Michiel Zonnevylle wijst er in de krant op dat de landelijke overheid ook voor Bevrijdingsdag geld uittrekt.