DEN HAAG - Het kabinet wil hogere eisen stellen aan huwelijksmigratie. Zo wordt een in het buitenland gesloten huwelijk straks pas erkend als de importbruid of -bruidegom achttien jaar is. Nu ligt die grens nog op vijftien jaar.

Dat hebben de ministers Ernst Hirsch Ballin (Justitie) en Eberhard van der Laan (Integratie) vrijdag aangekondigd.

Buitenlanders die uit een land komen waar mensen op hun 15e mogen trouwen, kunnen tot dusver ook in Nederland op die leeftijd in het huwelijksbootje stappen.

Meerdere landen hebben de minimumleeftijd voor toelating op grond van een huwelijk al verhoogd naar 21 jaar, vooral om daarmee uithuwelijking en gedwongen huwelijken te voorkomen.

Hirsch Ballin gaf aan dat het kabinet het recht op huwelijk respecteert, maar wil optreden tegen dwang en misbruik.

Inburgering

Het kabinet wil ook de eisen aan de inburgering van migranten verhogen. Er komen maatregelen om polygamie tegen te gaan en er komt meer controle om fraude en misbruik rond huwelijksmigratie te bestrijden.

Als wordt vermoed dat er sprake is van een schijnhuwelijk, worden beide partners straks mogelijk gelijktijdig verhoord voorafgaand aan het vertrek van de buitenlandse partner naar Nederland.

Integratie

Het kabinet wijst erop dat de integratie van een deel van de huwelijksmigranten achterblijft. De arbeidsparticipatie is iets toegenomen tot 25 procent, maar blijft ver achter op die van Nederlanders (67,5 procent).

Naar schatting in een kwart van de huwelijken wordt binnen de familie getrouwd of is sprake van een gedwongen huwelijk.

Eerder kondigde het kabinet al aan huwelijken tussen neven en nichten te verbieden. Huwelijken tussen bloedverwanten tot en met de derde en vierde graad zullen niet meer worden geaccepteerd als toelatingsgrond.