DEN HAAG - Het staalconcern Corus gaat zogenoemde doekfilters installeren op een van zijn fabrieken in IJmuiden. Deze sinterfabriek is een grote bron van fijnstof en zware metalen.

Corus wil zo de uitstoot van schadelijke stoffen terugdringen. De doekfilters zullen tussen 2012 en 2015 worden geplaatst. Tot die tijd treft het concern maatregelen om de uitstoot van fijnstof en zware metalen van de fabriek met maximaal 40 procent terug te dringen.

Corus heeft dit afgesproken met milieuminister Jacqueline Cramer. Op haar verzoek heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek gedaan naar de mogelijke gezondheidseffecten van deze uitstoot bij het concern, het vroegere Hoogovens.

Longkanker

Aanleiding was een uitzending van het tv-programma Zembla in mei 2008 over een verband tussen de emissies door Corus en een verhoogd risico op longkanker in de IJmond.

Cramer beloofde in de Tweede Kamer onderzoek door het RIVM. De resultaten daarvan zijn donderdag bekendgemaakt.

Uitstoot

Volgens het RIVM komt er in bepaalde gebieden in de IJmond meer longkanker voor dan gemiddeld in de regio. Dat zou voor een klein deel toe te schrijven kunnen zijn aan de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door Corus, maar dat is allerminst zeker.

Volgens de onderzoekers valt het hogere aantal gevallen van longkanker voor een groot deel terug te voeren op het vroegere rookgedrag van de inwoners van het bewuste gebied. Een klein deel is mogelijk toe te schrijven aan de vroegere uitstoot van kankerverwekkende stoffen door Corus, maar zeker is dat niet.

De extra longkanker kan volgens het RIVM ook andere oorzaken hebben, zoals een beroepsmatige blootstelling of andere bronnen van luchtvervuiling in de IJmond.

Blootstelling

Verder wijst het RIVM erop dat het na blootstelling aan kankerverwekkende stoffen jaren duurt voordat longkanker zich manifesteert. Daarom is het vaker optreden van de ziekte zeker geen afspiegeling van de huidige luchtkwaliteit in de IJmond, of van het aantal mensen dat er tegenwoordig rookt.

Het gaat in de gebieden waar de invloed van Corus op de luchtkwaliteit vroeger het grootst was, om ongeveer zeven extra gevallen van longkanker op de circa 39 gevallen die zich jaarlijks voordoen.

Doorpakken

Corus moet nu doorpakken en zo snel mogelijk luchtfilters installeren en niet wachten tot na 2012, vindt Natuur en Milieu. ''Zo kan de uitstoot van kankerverwekkende dioxines en metalen zo met 70 tot 80 procent omlaag'', aldus directeur Mirjam de Rijk van de milieuorganisatie.