AMSTERDAM - De Tweede Kamer blijft zich verzetten tegen een gedwongen ontpoldering van de Hedwigepolder om zo de verdieping van de Westerschelde mogelijk te maken.

Dat bleek donderdag tijdens een spoeddebat over de kwestie.

CDA-Kamerlid Ad Koppejan riep het kabinet per motie op 'onverkort' vast te houden aan het natuurherstel van de Westerschelde zonder ontpoldering.

De regering moet voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Zijn motie kon op steun rekenen van de SP, VVD en SGP en daarmee op een meerderheid.

Besluit

Het kabinet besluit volgende week vrijdag hoe de natuur van de Westerschelde wordt hersteld nadat de vaargeul is uitgediept. Het uitbaggeren is nodig om de haven van Antwerpen beter bereikbaar te maken.

Deze zomer ontstond ruzie met Vlaanderen, nadat de Raad van State een streep zette door het kabinetsplan om de natuur te herstellen zonder het doorprikken van de dijken, maar door de aanleg van buitendijkse schorren en slikken.

Volgens de Vlamingen is dit in strijd met eerder getekende verdragen.

Final check

Momenteel laat minister van Landbouw Gerda Verburg (CDA) een 'final check' doen naar de alternatieven die voorliggen: ontpolderen of buitendijks natuurherstel.

Als de buitendijkse oplossing niet leidt tot voldoende natuurherstel, laat de bewindsvrouw de polder alsnog onder water leggen.

Zeeuw

Tijdens het vervolg van het debat, dat een maand geleden werd afgebroken nadat Verburg onwel was geworden, zette met name D66 vraagtekens bij de persoonlijke betrokkenheid van de premier.

Als Zeeuw zou hij persoonlijk een stokje hebben gestoken voor de ontpoldering. "Het laadt de verdenking op u", zei Boris van de Ham (D66).

Balkenende deed alle verhalen die hierover circuleren af als 'onzin'.

Bedenkelijk

''Zeer bedenkelijk'', typeerde hij na afloop van het Westerscheldedebat de kritiek dat hij als geboren Zeeuw zou hebben ingegrepen om ontpoldering in Zeeland te voorkomen.

Volgens Balkenende zijn alle problemen begonnen met mediapublicaties waarin suggesties over zijn vermeende rol waren opgenomen.

Onvolledige informatie

Hij beschuldigde journalisten er donderdag van bewust verkeerde of onvolledige informatie te hebben opgeschreven.

De premier zei blij te zijn dat hij in het debat ''een aantal misverstanden'' heeft kunnen wegnemen. ''Het begon ook tijd te worden dat ik een keer kon zeggen wat ik wilde.''

Regie

Ook sprak de premier tegen dat hij de regie naar zich toe zou hebben getrokken. Als minister-president is hij altijd betrokken bij complexe vraagstukken, stelde Balkenende.

Het besluit tot buitendijks natuurherstel dat het kabinet dit voorjaar nam, 'is de vrucht van overleg binnen het kabinet rekening houdend met uw Kamer', aldus de premier.

Aanvaring

PVV-Tweede Kamerlid Richard de Mos kwam tijdens het debat in aanvaring met Kamervoorzitter Gerdi Verbeet. Zij riep hem tot twee keer toe scherp tot de orde over zijn woordgebruik in het debat over de verdieping van de Westerschelde.

Volgens De Mos dreigen de Zeeuwen de dupe te worden als alsnog de Hedwigepolder onder water wordt gezet om de natuurschade door de baggerwerkzaamheden in de zeearm te compenseren.

Knoop doorhakken

Het kabinet hakt over een week de knoop daarover door. ''Zijn we niet gewoon bedonderd door de Vlamingen'', vroeg De Mos zich af. Verbeet reageerde meteen:. ''Ik verzoek U uw terminologie in dit huis te matigen.''

De Mos was die tik op de vingers echter snel vergeten, toen hij bij het indienen van een motie met een eigen variant kwam op de Zeeuwse wapenspreuk ''Luctor et emergo'' (Ik worstel en kom boven).

De PVV'er had het over ''Luctor et abortus, ik worstel en drijf af.'' Voor Verbeet was de maat vol. ''Ik vind dit smakeloos.''