DEN HAAG - De schaarse capaciteit bij de marechaussee op Schiphol om onderzoek te doen naar criminaliteit, belemmert de opsporing van zaken niet.

Dat stelt minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie in een brief aan de Tweede Kamer.

Daarin reageert hij op een kritisch rapport van de marechaussee over de kwetsbaarheid van de luchtvrachtsector voor criminaliteit.

Die zwakke punten kunnen in de meeste gevallen volgens de onderzoekers ook voor terrorisme worden gebruikt. Zij menen dat de capaciteit om onderzoeken te draaien, niet toereikend is. Hirsch Ballin wijst er echter op dat dit soort zaken prioriteit heeft voor het Openbaar Ministerie.

Samenwerken

Als het nodig is, werkt de marechaussee volgens hem samen met politiekorpsen in de omgeving en de bovenregionale recherche.

De minister heeft het rapport, waarvan de inhoud eind januari via het ANP uitlekte, deze week na herhaald verzoek van de PvdA openbaar gemaakt nadat hij het eerder al vertrouwelijk naar de Tweede Kamer gestuurd.De Kamer spreekt binnenkort met de minister over deze kwestie.

Kwetsbaarheden

Hirsch Ballin gaf eind januari al aan dat hij naar aanleiding van het rapport geen extra veiligheidsmaatregelen zou nemen. Het bood volgens hem geen redenen om in te grijpen.

Toch wordt in het rapport, dat over verschillende Europese luchthavens gaat, wel degelijk naar factoren gewezen die duidelijk betrekking hebben op de Nederlandse luchthaven. Zo 'identificeerde' de marechaussee diverse kwetsbaarheden binnen het douaneproces.

Ook wordt er op Schiphol weinig aangifte van diefstal van vracht gedaan, omdat bedrijven dan toch accijnzen over de verdwenen goederen moeten betalen. Daardoor blijft een deel van de criminaliteit op Schiphol onbekend. Dit beeld is ook op het Nederlandse vliegveld herkend.

Onvolledig beeld

In een slotopmerking wijst de marechaussee er zelfs nog op dat ''de politiek en de beleidsmakers een onvolledig beeld van de problemen op de luchthaven hebben''.

Dat komt, menen de rapporteurs, omdat ''inaccuraat cijfermateriaal geen inzicht geeft in de aard en omvang van criminaliteit'' op onder meer Schiphol.

Ze geven daarvoor als redenen dat er soms aangifte van misdrijven wordt gedaan buiten de opsporingsdiensten op Schiphol om. Die informatie blijkt dan vaak niet aan de diensten op het vliegveld teruggekoppeld te worden.

Informeel

Verder komt het regelmatig voor dat handhavers op de luchthaven alleen informeel op de hoogte worden gesteld, maar dat een officiële aangifte uitblijft. Ook worden misdrijven gewoon niet aan de marechaussee gemeld.