WILLEMSTAD - De Nederlandse Antillen worden op 10 oktober 2010 opgeheven. Dat hebben de Antillen woensdagavond (lokale tijd) op Curaçao na overleg met Nederland besloten. De Antilliaanse eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden vanaf die datum bijzondere gemeenten van Nederland.

Staatssecretaris Ank Bijleveld (Koninkrijksrelaties), die bij het besluit aanwezig was, stelde wel dat nog veel werk moet worden verricht.

Daarbij gaat het vooral om de goedkeuring van nieuwe wetten door zowel de Tweede Kamer en de Eerste Kamer als het parlement van de Antillen en de oprichting van overheidsinstanties voor de nieuwe autonome landen Curaçao en Sint Maarten, die zelfstandig verder gaan.

Criminaliteit

Ook werd lang gesproken over het voortzetten van de bestrijding van grensoverschrijdende en georganiseerde criminaliteit in de nieuwe landen Curaçao en Sint Maarten. De landen hebben volgens Nederland op dat gebied tot nu toe te weinig vooruitgang geboekt.

Daarom is besloten de samenwerking met het Recherche Samenwerkingsteam (RST) op de eilanden te verlengen tot de korpsen en de gemeenschappelijke politie kwalitatief voldoende functioneren.

Premiers

Verder is besloten dat in de toekomst de nieuwe premiers van Curaçao en Sint Maarten regelmatig overleggen met de Nederlandse bewindspersoon voor Koninkrijksrelaties.

In geval van vertraging op bijvoorbeeld het gebied van wetgeving en instelling van overheidsinstanties hakken zij knopen door, zo is beslist. Mochten ze er onderling niet uitkomen dan beslist de Rijksministerraad.