DEN HAAG - De Tweede Kamer is zeer geïrriteerd door de verschillende geluiden uit het kabinet over een mogelijk langere missie in Uruzgan.

Die loopt in augustus 2010 af, maar enkele ministers boden de afgelopen tijd openlijk ruimte voor een nieuwe missie in deze Afghaanse provincie daarna.

Alle fracties betreuren de speculaties, zo bleek woensdagavond tijdens een spoeddebat, omdat het zorgt voor verwarring. Ze vinden dat vooral kwalijk voor de militairen die daar hun werk moeten doen.

Balkenende

Premier Jan Peter Balkenende weigert een mogelijk langere militaire inzet in Afghanistan na eind 2010 uit te sluiten.

Volgens hem ligt er geen formeel verzoek op tafel en als dat wel zou komen, zal het kabinet dat wegen en beoordelen. Daarna wordt de Tweede Kamer ingelicht.

Balkenende gaf aan dat het niet verstandig is geweest dat enkele ministers uitlatingen hebben gedaan over een mogelijke rol in Uruzgan.

Dat heeft volgens hem tot verwarrring geleid. Daarom is binnen het kabinet opnieuw afgesproken dat iedereen zijn mond houdt.

Verhagen

Minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) betreurt dat hij met zijn woorden over de militaire missie in Uruzgan commotie heeft veroorzaakt.

Tot verontwaardiging van de Kamer nam hij echter in het debat echter nog meer ruimte voor een nieuwe missie. Hij nam afstand van zijn eerdere uitspraken uit december 2007. Toen zei hij in de Kamer dat Nederland geen bijdrage meer zal leveren aan de internationale militaire missie in Uruzgan na 2010.

Nieuw besluit

Verhagen zei woensdag dat het denken niet stilstaat. De TFU is eind 2010 wel weg uit Uruzgan maar dat betekent volgens hem niet dat er geen nieuw besluit mag worden genomen. Mocht er een formeel verzoek komen, dan zal het kabinet dat beoordelen en de Kamer daarover inlichten, zo benadrukte ook premier Jan Peter Balkenende.

Een verzoek ligt er nu niet, maar de bondgenoten hebben bij het kabinet al wel hun hoop uitgesproken dat Nederland blijft.

Onenigheid

Binnen de coalitiefracties is nu onenigheid ontstaan over een mogelijk toekomstige rol van Nederland in Afghanistan.

Het CDA, PvdA en ChristenUnie zijn tot op het bot verdeeld over een mogelijke toekomstige militaire rol van Nederland in Uruzgan. De PvdA en de ChristenUnie willen geen Nederlandse militairen meer in Uruzgan na 2010. Het CDA laat een mogelijke nieuwe inzet open, net zoals het kabinet doet.

Coalitiepartij ChristenUnie en de oppositiepartijen VVD, SP, GroenLinks, PVV, PvdD en het Kamerlid Verdonk zijn tegen een verlening.

Hiermee is de steun in de Kamer voor een verlenging van de missie in de Afghaanse provincie erg klein.

Missie

De PvdA en de ChristenUnie willen ook geen grote missie meer elders in Afghanistan. Ook de VVD, SP, GroenLinks, PVV, PvdD en het Kamerlid Verdonk zijn tegen een missie elders in het land.

Het CDA zegt dat de laatste militair eind 2010 weg zal zijn uit Uruzgan maar laat zich volgens de oppositie niet duidelijk uit over een vervolg.