DEN HAAG - De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) wisselt te makkelijk persoonsgegevens uit met buitenlandse inlichtingendiensten.

Daardoor verstrekt de AIVD soms onrechtmatig gegevens aan collega's in het buitenland.

Dat concludeert de commissie die toezicht houdt op de inlichtingendiensten in een rapport dat woensdag is aangeboden aan het parlement.

Volgens de commissie deelt de AIVD steeds vaker informatie met buitenlandse diensten die mogelijk niet in aanmerking komen voor samenwerking.

Controleert

Het rapport constateert ook in bredere zin dat de AIVD onvoldoende controleert en motiveert of het verstandig is om samen te werken met een inlichtingendienst uit het buitenland.

De inlichtingenambtenaren moeten vooraf zorgvuldig beoordelen of samenwerking met buitenlandse collega's opportuun is.

Maar het tegenovergestelde is eveneens noodzakelijk, aldus de commissie.

De AIVD moet zich ook altijd de vraag stellen ''of de dienst het zich kan permitteren'' om informatie achter te houden voor inlichtingendiensten in het buitenland.

Terughoudend

De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) vindt dat Nederland zeer terughoudend moet zijn in de samenwerking met ondemocratische landen en landen waar de mensenrechten worden geschonden.

Maar de commissie wil deze landen niet op voorhand uitsluiten van elke samenwerking. Dat kan in de praktijk leiden tot ''onwenselijke en zelfs rampzalige situaties''.

Een woordvoerder van de AIVD wijst er in een reactie op dat het toezichtsrapport een weergave geeft van de werkwijze vorig jaar. De dienst heeft inmiddels de procedures voor internationale samenwerking verbeterd, aldus de zegsman. Dat geldt ook voor het toezicht op die samenwerking.