AMERSFOORT - Nederlandse politiemensen die werkzaam zijn op de Antillen, dreigen massaal terug te keren naar Nederland. Zij zijn het niet eens met de wijziging van hun onkostenvergoeding, zo meldden vier politievakorganisaties woensdag. De organisaties en de gedetacheerde politiemensen beraden zich op acties.

Volgens een woordvoerder van politievakorganisatie ACP zijn circa 75 politiemensen gedetacheerd op de Antillen. Dit zogenoemde samenwerkingsverband RST (Recherche Samenwerkings Team) begon in ter ondersteuning van de Antilliaanse politie.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken besloot eind vorige maand de huidige onkostenvergoeding in het levensonderhoud van de politiemedewerkers te verminderen en hun voorschotten (800 euro per maand) met onmiddellijke ingang stop te zetten. De politievakorganisaties noemen dit onacceptabel.